„Én, Semjén Zsolt...”

VISSZHANG - LXIII. évfolyam, 18. szám, 2019. május 3.

Fotelcsapkodók című cikkében Kovács Zoltán (ÉS, 2019/17., április 26.) a Hír Tv emlékezetes Semjén-interjújára is kitér. Hadd fűzzek pár megjegyzést a teológus miniszterelnök-helyettesnek és pártelnöknek a cikkben is idézett szavaihoz.

Legelőször is, a francia politika korántsem „egyházellenes”. Az 1905‑ös szeparációs törvényt mára maga a francia egyház is magáénak vallja, és úgyszólván minden köztársasági elnök – de különösen Emmanuel Macron – nagy hangsúlyt helyez a francia egyházzal való jó viszonyra (lásd Macron és a katolikus egyház, ÉS, 2018/29., júl. 20.).

Franciaországban nem „államosították”, nem vették „állami tulajdonba” a templomokat. Ráadásul az 1905. december 9-i törvény szerint csak az 1905 előtt épített templomok fenntartója az állam, az 1905 után épített templomok viszont – mint például az Evryben épült modern székesegyház – egyházi tulajdonban vannak. Jóllehet a miniszterelnök-helyettes nem ezt a szót használja, a francia államnak az egyházi műemlékek állapota iránti közönyét is szóvá teszi. Ehhez a közönyhöz csak annyit, hogy a Saint-Denis-bazilika restaurációs munkálatait a korábbi köztársasági elnök, François Hollande személyesen is figyelemmel kísérte, hogy a Notre-Dame nemrég megkezdett tatarozásáról ne is beszéljek.

A miniszterelnök-helyettes az interjúban „az egyház legidősebb leánya” formulát is megemlíti, magyarázatul hozzáfűzve: „így hívták régen Franciaországot...” A formula azonban nem az ország nevével kapcsolatos, hanem – akárcsak a très Chrétien jelző – VIII. Károlytól része a francia királyok címének, és nem Franciaország mély vallásosságára utal, hanem – tekintettel az első francia királynak tartott Klodvig korai megtérésére (V. század vége, VI. század eleje) – Franciaországnak az elsőbbségre való hatalmi igényét támasztja alá.

A szerző további cikkei

LXIV. évfolyam, 30. szám, 2020. július 24.
LXIV. évfolyam, 25. szám, 2020. június 19.
LXIV. évfolyam, 18. szám, 2020. április 30.
Élet és Irodalom 2020