Politikai színezet

VISSZHANG - LXIII. évfolyam, 14. szám, 2019. április 5.

Írásai révén nagy tisztelője vagyok – olvasóként – Huszár Ágnes újságírónak. Egy kitüntetés margójára című írása (ÉS, 2019/12., márc. 22.) nyomán is.

A mai, templomba járó hívők, idősek, öregek vajon tudják-e egyáltalán, mi is az a genderideológia? Vagy tudatlanul elfogadják, mert éppen Barsi Balázs figyelmeztet.

Tisztelője vagyok Barsi Balázs ferences szerzetesnek is. De sem mint újságolvasó, sem mint keresztény hívő ember, elméletét nem fogadom el. Azért sem, mert elmélete egyben politikai színezetet is kapott. Inkább közelebb áll hozzám Umberto Eco véleménye: „a szegények, nincstelenek, hülyék és tudatlanok gyakorta a mi Urunk szószólói”. (A rózsa neve, Európa Könyvkiadó, 1988, 240. o.) Nekik vajon segítség-e a genderelmélet, vagy inkább várják – éppen Barsi Balázs atyától – a genderideológiát?

Ajánlom a mai ferencesek és Barsi atya figyelmébe is Bari Károly költő mai sorait: „e létben a bűn lesapkázott sólyom, / tudni sem lehet, kézfején  ki tartja”. (Régies vers Assisi Szent Ferenchez. Csönd, 19. o. Kalligram Kiadó, 2017.) A sátáni gonoszság vagy valaki más!

Élet és Irodalom 2024