JERTEK,

…hogy sorsotok előre nézzétek

PÁRATLAN OLDAL - LXIII. évfolyam, 9. szám, 2019. március 1.

Hargittai Magdolna és Hargittai István, a két kiváló tudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai számos érdekes és fontos tudománytörténeti művet is írtak. Legutóbb New York és Budapest után megírták Moszkva tudománytörténeti topográfiáját Moszkvai séták a tudomány körül című könyvükben (Akadémiai Kiadó, 2018). Azaz feldolgozták és közzétették mindazokat a moszkvai helyeket – szobrokat, emlékműveket, épületeket –, amelyek a természettudománnyal vannak összefüggésben. Ebben a könyvben olvasom, hogy „egy 2013-ban elfogadott törvény egyesítette a három akadémiát [az Orosz Tudományos Akadémiát, az Orvostudományi Akadémiát és a Mezőgazdasági Tudományos Akadémiát], amiben egyesek a tudomány szerepének csökkenését látják, és a jelek szerint az eddig legtekintélyesebb Orosz Tudományos Akadémia valóban csökkent szerepet kap az új orosz társadalomban. A három tudományos akadémia összes eddigi tulajdonát, beleértve értékes ingatlanjait az új felállásban államosították. Az OTA állami intézmény, és van még három állami akadémia, amelyek az oktatást, az építészetet és a művészeteket fedik le. Vannak továbbá kisebb jelentőségű nem állami akadémiák is. A Tudományos Szervezetek Szövetségi Ügynökségét a 2013-as törvény hozta létre, és a törvény az ügynökség felügyelete alá helyezte a Tudományos Akadémiát. Az ügynökség élére egy pénzügyi szakembert neveztek ki. Azután 2014-ben törvény intézkedett arról, hogy az OTA több mint ezer intézményét az ügynökség felügyelete alá vonják.”

Élet és Irodalom 2021