Pétain példája

VISSZHANG - LXIII. évfolyam, 9. szám, 2019. március 1.

Tanulságos Soós Eszter Petronella cikke Pétainról (Lehet-e Pétaire emlékezni? ÉS, 2019/8., febr. 22.). Mindjárt itt a párhuzam Horthyval. A két katonai karrier az I. világháborúban. Pétain főleg a Verdunnél szerzett érdemei miatt kaphatott megbecsülést. Horthy magas rangú tengerésztisztként vétette észre magát, és katonai tevékenysége, bár nem olyan dicsőséges, mint a győztes antanthatalmak egyikének, Franciaország fiának hadi sikerei, mégis említés érdemel.

Mindkettőjük későbbi tevékenysége az igazán problematikus, és elsősorban a zsidók Auschwitzba juttatása miatt az.

Míg a franciák „fokozatosan” felhagytak a koszorúval kifejezett megemlékezésekkel, szem előtt tartva a marsall bűneit, addig nálunk újból és újból felbukkan a törekvés arra, hogy Horthynak szobrot emeljenek, és még inkább arra, hogy róla ünnepélyesen megemlékezzenek.

Horthy II. világháborúban betöltött szerepéről tudjuk, hogy dicstelen volt, akár a Don-kanyarban elszenvedett vereségre vagy a haláltáborokban elhunyt áldozatokra gondolunk, ezért van igaza Soós Eszter Petronellának, amikor azt írja: „aki a II. világháború alatt együttműködött a megszálló hatalommal, s aki kiszolgáltatta neki polgártársait. Emlékezni tehát Pétainre (…)igen, lehet, talán kell is, de semmi esetre megemlékezni róla.”

Ez a tanulságos megállapítás sajnos Horthyra is hatványozottan igaz! 

A szerző további cikkei

LXIII. évfolyam, 6. szám, 2019. február 8.
LXI. évfolyam, 10. szám, 2017. március 10.
LIX. évfolyam, 20. szám, 2015. május 15.
Élet és Irodalom 2021