Nem bukott

VISSZHANG - LXIII. évfolyam, 6. szám, 2019. február 8.

Azt írja Szilasi György Ópium? Orvosság? című írásában (ÉS, 2019/4., jan. 25.): „A materializmus – felkínálva magát a matematika és a fizika, e két kegyetlen »észszerűség-vizsgáló« elemzésének – már régen elbukott. Mikor Engels az Anti-Dühringben leírja, hogy a világ egysége anyagiságában van, közismertek voltak Maxwell egyenletei; a fizikusok már akkor tudták, hogy a puszta matéria kevés lesz a világ leírásához.”

A materializmus ezzel biztosan nem bukott meg: a fizikusok azóta sokat tanultak a világ, az anyag felépítéséről, és elég jól tudják, hogy a Maxwell-egyenletek az anyag egy másik megjelenési formájának viselkedését írják le. Amire Szilasi György gondolhat, az a vulgármaterializmus, vagyis az az elképzelés, hogy anyag csak az, amit a kezünkbe tudunk venni és meg tudunk fogni. Bárki, aki azt hiszi, hogy a modern fizika cáfolja a materializmust, legyen erős: nem cáfolja, bár bizonyos részei kétségtelenül igen nagyra nyitott értelmezési lehetőségeket kínálnak.

Élet és Irodalom 2023