Fordítások

VISSZHANG - LXIII. évfolyam, 4. szám, 2019. január 25.

Halmai Gábor A jogállami gondolkodás csapdája című cikkében (2019/2.) Goldhagen könyvének (Hitler’s Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust) címét önkényesen így fordítja: „Hitler tudatos hóhérai. Az átlagos németek és a holokauszt”.

Nagyon rosszul. Ezen a címen jelent meg a könyv magyarul: Hitler buzgó hóhérai – Az egyszerű németek és a Holo­kauszt. A „willing” kulcsszó, amit ennyire félrefordítani már művészet, ráadásul a cím lényegét heréli ki és „píszísíti”.

Szerző az A. Harel-féle Why Law Matters címét is elég slendriánul adja vissza: „Miért számít a jog”. Helyesen: „A jogrend fontossága”.

Tisztelettel:

E. Heinrich-Schäffer

*

A „willing” fordításán lehet vitatkozni. Én ugyan nem ismerem a könyv magyar fordítását, de a „buzgó” biztosan kevésbé adja vissza a könyv tartalmát, azt, hogy sok átlagos (itt sem hiszem, hogy az „egyszerű” jobb fordítás lenne) német támogatta Hitler törekvéseit, beleértve a holokauszt tervét is. Ha van egyáltalán értelme a „píszísités” (sic) használatának, akkor már a „buzgó” inkább elfedi azt, hogy a támogatók tudták, mit támogatnak. Ami Alon Harel könyvcímének fodítását illeti, a címbeli „law” bizonyosan nem a jogrendet (legal order) jelenti. Egyébként egy hete találkoztam Harellel egy tel-avivi konferencián, és nevetve számolt be róla, hogy könyvének német fordítása Wozu Recht? címmel jelent meg. Ezt, ami annyit tesz magyarul, hogy „Mivégre a jog?”, nyilván jobban érti a levélíró, aki magát az NDK fővárosa lakosaként azonosítja. Micsoda csapnivaló földrajz- és politikatörténet-tudás és szemlélet!

Halmai Gábor
European University Institute

Élet és Irodalom 2023