ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS

PÁRATLAN OLDAL - LXIII. évfolyam, 2. szám, 2019. január 11.

Kásler miniszter tavalyi ígérete valóra vált: 2019. január 1-jén 101 főnyi munkatársi gárdával, 880 milliós költségvetéssel felállt a Magyarságkutató Intézet (Maki). A miniszter, mint többször nyilatkozta, elégedetlen a magyar múltat kutató történészekkel, régészekkel, nyelvészekkel, néprajzkutatókkal. Úgy ítélte meg, „elbeszélnek egymás mellett”, nem veszik figyelembe egymás eredményeit. Ezért van szükség egy olyan intézményre, amelyben „meghatározott célok mentén kell folytatni a kutatásokat, és a legmagasabb szintű tudományos igényességgel szintetizálni az eredményeket”.

Az új intézet feladata, kutatási területe imponáló, beletartozik a magyar őstörténet, különösen a honfoglalás idejének interdiszciplináris vizsgálata, a néprajz és a népzene kutatása, de nem marad ki a magyar nyelv belső szerkezetének feltárása sem. Ez eddig mind a bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de az archeogenetikai kutatások felvállalásával az orvostudomány is bekerül a körbe. Ezzel páratlan tudományközi együttműködésre nyílik lehetőség.

A Maki koncepciójában határozottan túllép a hagyományos intézetek szűk körű szemléletén, nem kívánnak megmaradni a tudományos megismerés keretein belül. Tevékenységük horizontjába beletartozik a kelet-európai térség nyolcadik–tizedik századi történelmi-földrajzi tájrekonstrukciója és a kulturális, vallási és zarándokturizmus fejlesztése is. Igazi nóvum a korai magyar történelem helyének vizsgálata a XXI. századi magyar önazonosságtudatban. Nem feledkeznek el természetesen a képzési-oktatási és publikációs tevékenységről sem, ez utóbbit magyar és angol nyelven kívánják művelni.

A Maki igazgatójának a miniszter dr. Horváth-Lugossy Gábort nevezte ki. Az ő személye garancia arra, hogy az új intézet irányítását nem korlátozza szaktudományos elfogultság, koncepciók, tudományos iskolák iránti elkötelezettség. Bevallom, kutatói rutinból nevét először magam is a Doktori Adatbázisban kerestem. Nem találtam, sem a hallgatók, sem az oktatók, sem a doktoráltak körében.

Rossz helyen kerestem. Az államigazgatásban több fontos pozíciót is betöltő jogász jelenleg egy társasházkezelő cég tulajdonosa. Ebben a minőségében volt a munkaadója a Magyar Időkben publikáló Szakács Árpádnak is. Szakács könyvkiadó cége, a Kárpátia Studió jelenleg Horváth-Lugossy Gábor lakásában működik. Itt készítik elő nyomtatásra például Raffay Ernő műveit. Bár Trianon egyelőre nem tartozik bele a Magyarságkutató Intézet kutatási profiljába, az bármikor bővülhet ebbe az irányba is.

Kásler miniszter túlságosan szerényen fogalmazott. A Maki létrejöttével nemcsak a magyarságkutatásban, hanem az egész magyarországi kutatási hálózatban kezdődött el egészen új időszámítás.

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 2. szám, 2023. január 13.
LXVII. évfolyam, 2. szám, 2023. január 13.
LXVI. évfolyam, 48. szám, 2022. december 2.
Élet és Irodalom 2023