Teljesíthető

VISSZHANG - LXII. évfolyam, 44. szám, 2018. október 31.

Érdeklődéssel olvastam Bihari Péter közgazdásznak az ÉS 2018. évi 42. számában megjelent írását a Corvinus Egyetem alapítványi működésével kapcsolatban (Corvinus-modell: egér vagy oroszlán?, okt. 19.). Meglepett, hogy a cikk elemzése abból indul ki, hogy egy alapítványnak az alapítói vagyon hozamából kellene működnie. Az elemzés lényegi mondanivalója, hogy nem látszik olyan reális vagyonjuttatási lehetőség, amely a folyamatos működéshez szükséges hozamot biztosíthatja. Tudomásom szerint ilyen előírást jogszabály nem tartalmaz, legfeljebb az alapító okirat írhat elő efféle kötelezettséget. A hatályos Ptk. VI. részének XXII. címe foglalkozik az alapítványok létesítésével és vagyonával. Az ebben foglaltak alapján az alapító kötelessége az alapító okiratban meghatározott cél megvalósításához szükséges vagyoni juttatást teljesíteni (3.382. §), és megadja ennek határidejét is. Eszerint a működés megkezdéséhez szükséges vagyont a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig, a többit egy éven belül kell teljesíteni. Úgy gondolom, hogy ezek a feltételek teljesíthetők úgy is, hogy az egyetem épületeit, eszközeit, egyéb – beleértve a szellemi termékeket is – eszközeit az állam az alapítványra ruházza, és megállapodás alapján biztosítja az ingyenes képzésre felvettek képzési költségét azok kifutásáig, továbbá vállalhat kötelezettséget pl. a következő 5–10 évre adott számú képzés finanszírozására. A költségtérítéses képzésre felvettek által befizetett összegek időarányos részét pedig átadja az alapítványnak. Szerintem ez járható út lehet az alapítványi működés elindítására, mert az alapítvány a továbbiakban saját hatáskörben dönthet a fizető hallgatók felvételéről, a térítés összegéről, a kapcsolódó ösztöndíjrendszerről (amelyhez szociálisan rászorulók esetén az állam is hozzájárulhat), valamint szponzorok bevonásáról elsősorban a szociá­lisan rászorulók és a kimagasló tehetségek támogatására. Természetesen fogalmam sincs arról, milyen formában kívánják az alapítványi rendszert létrehozni, nem vagyok a „tűz közelében”, a fentieket is inkább gondolatébresztőnek szántam. Bízom abban, hogy első fecskéről lévén szó, az alapítást megelőzi majd egy érdemi konzultáció az érdekeltek bevonásával.

Élet és Irodalom 2019