Szembemegy

VISSZHANG - LXII. évfolyam, 37. szám, 2018. szeptember 14.

Véleményem szerint merőben új, de alapkérdést feszeget Kovács Zoltán, amikor szembeállítja az Európai Bíróságot és a magyar parlamentet (Értékmentes övezet, ÉS, 2018/ 35., aug. 31.), pontosabban rámutat, hogy ha a magyar törvényhozás szembemegy a nemzetközi normákkal, és ezt az EU kifogásolja, az integrációs szervezet azonnal megkapja Orbán Viktortól, hogy magyarellenes. Pedig sehol sem az uralkodó párt judíciuma eldönteni, mi az, ami nem szolgálja mindannyiunk érdekét, hiszen még ha legitimációja lenne is, a nemzet nem merül ki a végrehajtó hatalomban. Ráadásul a hivatalos Budapest által megszegett, átkozott és tagadott normák – racionalitás, következetesség, becsület, humánum, könyörület – korántsem állnak szemben a magyarság érdekeivel, sőt, azok tisztelete, követése és betartása éppen az itt lakók érdeke. Akkor hát miként lett immár másfél évtizede a Fidesz bevált taktikája, hogy ha valamivel nem kíván vitatkozni, akkor ráüti a bélyeget, hogy magyarellenes?

Nem voltunk mindig ilyen együgyűek. Nem gondoltuk, hogy ami nem magyar, az nem is szolgálhat javunkra. Királyaink (a törvényhozás és a végrehajtó hatalom egy személyben) zöme nem volt magyar, édesanyjuk révén száz százalékban még az Árpád-házban sem. Mária Teréziát a pozsonyi rendek önszántukból választották királynőjükké, s a kiegyezést az osztrákokkal is szabad akaratából szavazta meg a magyar országgyűlés. Jó döntések voltak, hazánk fejlődését szolgálták: Mária Terézia idején szüntették meg a botbüntetést, a közös monarchia idején pedig soha nem látott fellendülést élt meg az ország, bebizonyítva, hogy érdekünkben állhat az is, ha az irányítás külföldről jön. Ez főleg akkor fordulhat elő, amikor a hazai viszonyok elmaradottabbak, és nem látszik kiút ennek leküzdésére. Ilyen volt a török iga, amelyet külső erő vett le a vállunkról, vagy a feudális röghöz kötés, a sovinizmus, a fasiszta törvényhozás. Persze sajnálatos, ha a magyar érdekeket szolgáló változások érdekében idegen hatalmakat kell mozgósítani magyarok ellen. De a történelem megmutatja: néha elkerülhetetlen.

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 36. szám, 2022. szeptember 9.
LXVI. évfolyam, 29. szám, 2022. július 22.
LXVI. évfolyam, 28. szám, 2022. július 15.
Élet és Irodalom 2022