Fejtő Ferenc könyveiről

VISSZHANG - LXII. évfolyam, 27. szám, 2018. július 6.

Csányi György kérdése Fejtő Ferenc műveinek magyarul és franciául megjelent arányáról jogos – de kutató legyen a talpán, aki választ ad (Fejtő magyarul, ÉS, 2018/25., jún. 22.). Négy kategóriára osztanám könyveit: magyarul írt és magyarul megjelent, magyarul írt és más nyelveken (főleg franciául) megjelent, franciául írt és magyarra (is) fordított, végül más nyelven, főleg olaszul írt. Megkockáztatnám, hogy a könyvben meg nem jelent szövegek (cikkek, tanulmányok) súlya meghaladja a könyvben megjelentekét.

A rendszerváltás után először Mezei András próbálkozott egy válogatott írások sorozattal, majd a Kossuth Kiadó, utóbbival Fejtő exkluzív szerződést is kötött, de megfelelő támogatás híján mindkét kísérlet elakadt.

További bonyodalom: Fejtő minden korai, magyarul írt könyvét lefordították francára, franciául írt könyveiből többet (például a Mégiscsak szociáldemokráciát) az elmúlt negyedszázadban magyarul is kiadtak. Újságíróként, az AFP hírmagyarázójaként kereste kenyerét, szerződés szabta meg, mit publikálhat fran­ciául és más nyelveken. Valószínű, hogy néhány tucat olasz, angol, japán (!) lapból még előkerülhet a napi aktualitást túlélő, publikálásra érdemes szöveg. Mindez csupán szándék (ami mind szülőhazájában, mind Franciaországban bőven van) és pénz (ami nincs) kérdése.

A szerző további cikkei

LXII. évfolyam, 21. szám, 2018. május 25.
LIX. évfolyam, 43. szám, 2015. október 22.
LIX. évfolyam, 9. szám, 2015. február 27.
Élet és Irodalom 2019