BÉKEMENET ANNO 1926

PÁRATLAN OLDAL - LXII. évfolyam, 11. szám, 2018. március 14.

1926. március 20-án, az akkori Elios-ügy (a frankhamisítási botrány) parlamenti vitájában Várnai Dániel szociáldemokrata képviselő kijelentette: „A gyanú belemarta magát a közvélemény idegeibe s ilyenkor a becsület, a köztisztesség iránti érzék kérdése, hogy a meggyanúsított kormány mondjon le. Az, hogy az ügyben érintett miniszterelnök úr nem vonta le a szükséges konzekvenciákat, rideg morális közömbösségre vall, de semmiesetre sem csökkenti, sőt, inkább megerősíti azt, hogy a kérdésből elsőrendű hatalmi kérdés lett. Illetékes helyen ki is adták a jelszót: Ellengőz jobbról!”

A Várnai Dániel említette ellengőz megnyilvánulásaképp szerveződött egy jobboldali tömegtüntetés, amit erődemonstrációnak szántak az ellenzék megfélemlítésére. Ez felhívta volna a külföld figyelmét, hogy a rendszer mekkora bázissal rendelkezik. Irányító szerepet vállalt benne a TESZ, a Nemzeti Szövetség, az Ébredő Magyarok és a Faluszövetség. A megyei hatóságok vezetői kötelezték a tisztviselőket, hogy vegyenek részt a budapesti felvonuláson. Az ingyenes utazást vasúti szabadjegyek osztogatásával akarták biztosítani. A Körösvidék című lap szerint „a felvonulás tömegei tanúságot akarnak tenni, hogy az ország népe teljes bizalommal van a kormány iránt. A nemzeti érzésű tüntetők felvonulása március 7-én, vasárnap lesz. A vidék közönsége olyan impozáns tömegekben akar részt venni a felvonulásban, hogy beavatottak szerint Magyarországon még nem volt példa hasonlóan nagyszabású demonstrációra.”

A szerző további cikkei

LXII. évfolyam, 44. szám, 2018. október 31.
LXII. évfolyam, 42. szám, 2018. október 19.
LXII. évfolyam, 39. szám, 2018. szeptember 28.
Élet és Irodalom 2018