Kaltenekker sugárút

VISSZHANG - LXI. évfolyam, 51-52. szám, 2017. december 20.

December tizenötödikén a Honvédelmi Minisztériumtól helyreigazítást kértek az Úri helyzetek című cikkemet illetően (ÉS, 2017/49., dec. 8.), amelyben úgy idéztem a miskolci rektor levelét, ahogyan az a maga idejében, november végén minden korrekció nélkül bejárhatta a sajtót.

A levélben az állt, hogy a rektort közvetlenül az EMMI egyik titkára, Egres Béla, és a Honvédelmi Minisztérium ügyintézője, Kaltenekker Anikó utasította a Simicskó-féle előadás mesterséges telt házának megszervezésére. És mivel a rektor ezzel indokolta a hallgatói önkormányzatnál, miért is nem védi maga is inkább az egyetem autonómiáját, kifejezetten hangsúlyozta, hogy a felsorolt minisztériumi személyektől közvetlen utasítást kapott: „Erre közvetlenül az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik titkárától (...) kaptuk a közvetlen utasítást”. (Hogy a közvetlenség tényét miért tekintette fölmentésnek a saját kötelezettségei alól, annak értelmezésére itt nem vállalkozom.)

Most viszont ugyanaz a HM, amely novemberben sem az index.hu‑t, sem általában a nyilvánosságot nem tartotta fontosnak informálni arról, hogy itt valami gond van, december közepén azzal csapott le az ÉS-re, hogy hiszen „sem a Honvédelmi Minisztériumban, sem annak bármely intézményénél nem dolgoznak ilyen nevű emberek, így semmilyen vélt vagy valós utasítást sem tudtak küldeni a tárca nevében”. (Közlemény, ÉS, 2017/50., dec. 15.)

Megtisztelő, hogy a HM-nak éppen az ÉS olvasása közben jutott eszébe tisztáznia magát egy olyan, meglehetősen nagy horderejű kérdésben, mint amilyen a minisztériumok viszonya az egyetemek autonómiájához. Ugyanakkor megjegyezném, hogy ettől még a legkevésbé sem sikerült tisztáznia a viszonyát a nyilvánosság egészéhez. Ez az egyszeri helyreigazítási kérelem egy percig sem pótol bármiféle olyan nyilatkozatot, amely azt tette volna egyértelművé, hogy a HM-nál föl sem merült a beavatkozás gondolata, illetve hogy a HM általában is fontosnak tartja a sajtóban róla kialakuló képet, és ezért mindenképp siet tisztázni a maga ártatlanságát.

A HM semmi ilyesmit nem fűzött hozzá  helyreigazítási kérelméhez, így csak remélni tudjuk, hogy a kivizsgálás tervét csupán előttünk hallgatta el.

Ha azonban mégsem így lenne, akkor felhívjuk a HM figyelmét, hogy nagy segítséget kaphatnak egy további újságírótól, konkrétan Szele Tamástól, aki már nemegyszer utánajárt annak, kicsoda Egres Béla, valamint Kaltenekker Anikó (sajnos a harmadik névvel nem foglalkozott, de maradjon valami a hivatalosságnak is). Legutóbbi, Béla bácsi meséi című cikkéből (huppa.hu, 2017. nov. 27.) kiderül, hogy a Kaltenekker Anikó név mögött Egres Béla áll. Ő egy olyan pécsi magánszemély, aki alkalmanként még további, nem létező személyekkel is azonos. Módszere, hogy létező szervezetek, például minisztériumok, pártok vagy egyesületek nevében ír leveleket és ad utasításokat, amelyek aláírásához a sajátja mellett még kb. nyolc-tíz állandó álnevet is használ. Szövegeit jellemzi, hogy azokban mindig ugyanazok a helyesírási és fogalmazási hibák ismétlődnek. Amikor pedig valakivel konfliktusba kerül, nyílt, fizikai jellegű fenyegetéseket is küld, igaz, ilyenkor már nem minisztériumok nevében, hanem civil nevekkel és önmagát CÖF-aktivistaként megjelölve. Az őt leleplező szerzőnek például ezt írta: „Megalapítottam saját harcművész egyletemet ami már mentes Soros György befolyásától! Elsőként a huppa.hu szerkesztőségét fogjuk meglátogatni, ahol csinálunk egy kis rendetlenséget!” De ugyanígy megfenyegette már a váci Madách Imre Gimnázium tanári karát is 2015-ben, amiért annak tagjai szembeszálltak a KLIK utasításaival (küldjenek tíz diákot és egy tanárt a március 15-ei állami ünnepségre). Egres akkor a CÖF és néhány civil egylet nevében hazaárulózta le a tantestületet, és azzal fenyegetőzött, hogy majd kezdeményezik „az iskolai vezetőség és a 18. életévet betöltött hallgatók nevelő célú behívását a Polgári Védelem egységeibe”, továbbá minden erejükkel meg fogják akadályozni, hogy az iskola diákjait bármely felsőoktatási intézménybe is felvegyék. (CÖF-aktivisták fenyegették meg a Madách gimnázium diákjaitCivil Hetes, 2015. márc. 12.) Eddig azonban a CÖF-nek sem jutott eszébe vizsgálatot indítani Egres Bélával szemben. Ez az ember annak ellenére érdektelennek látszik a hatalmon lévők és csatolt részeik szemében, hogy rendszeresen úgy kerül bele a legbotrányosabb ügyekbe, mint aki kifejezetten a hatalom voluntarizmusát vagy despotizmusát erősíti. Amiből arra lehet következtetni, hogy a hatalmon lévők viszont ezeket az ügyeket egyáltalán nem tartják botrányosnak.

Lapzártáig az EMMI-től nem érkezett helyesbítési kérelem, holott Egres az ő titkáruknak adta ki magát.

A szerző további cikkei

LXV. évfolyam, 25. szám, 2021. június 25.
LXV. évfolyam, 25. szám, 2021. június 25.
LXV. évfolyam, 19. szám, 2021. május 14.
Élet és Irodalom 2022