Helyesbítés

VISSZHANG - LXI. évfolyam, 45. szám, 2017. november 10.

Tisztelt Szerkesztőség,

Torma Tamás A NAV mögött kettővel című „építészetkritikai” írásában (ÉS, 2017/44., nov. 3.) körülbelül két bekezdés erejéig foglalkozik az MTA Humán Tudományok Háza nemrég átadott épületének szakmai és használati értékével. Írásának többi része az új épület környezetét, illetve a beköltöző tudósok hozzá való viszonyát tárgyalja. Meg a be nem költözőkét is: „a Zenetudományi Intézet ... inkább a Teréz körútra, a Zeneakadémiától egysaroknyira költözött/költözik.” Nos, sem nem költözött, sem nem költözik: a Zenetudományi Intézet a várbeli Táncsics Mihály utca 7. alatt volt és van ma is, ugyanis a kormány és az Akadémia egyaránt belátta (már legalább 1,5 éve), hogy az intézetben működő Bartók Archívum, Zenetörténeti Múzeum, illetve más, nemzeti értéket képviselő gyűjtemények érdekeit az áthelyezés súlyosan sértené. Igazán sajnálatos, hogy ma a pontos tájékoztatás már annyit sem ér meg, hogy egy intézmény honlapját felkeressék. Kérem, ne vegyék rossz néven e téren utólagosan nyújtott segítségemet: www.zti.hu.

Üdvözlettel:

Richter Pál

igazgató

Élet és Irodalom 2018