1867–2017

PÁRATLAN OLDAL - LXI. évfolyam, 28. szám, 2017. július 14.

A 150 évvel ezelőtti 1867:XVII. törvénycikk – I. Ferenc József aláírásával – rendelkezett az izraeliták egyenjogúságáról a polgári és politikai jogok tekintetében. Mindössze két, azaz két paragrafust tartalmazott:

„§ 1. Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottnak nyilváníttatnak.

2.§ Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet ezennel megszüntettetik.”

Egy 1943-as jogszabálygyűjtemény úgy tartalmazza az idézett törvényt, hogy az 1.§-hoz apróbetűs lábjegyzetet fűz, miszerint 1939-es, 1942-es, összesen öt, azaz öt újabb törvénycikk erejénél fogva „az egyenjogúságra vonatkozó elvi kijelentés ma már nem áll fenn”.

Néhány éve, amikor másutt közre adtam a fentieket, a következő keserű, szomorkás kérdést fűztem hozzá az apró betűs idézethez: nálunk az aljasságokat mindig apró betűkkel írják?

Nem mindig, fűzöm hozzá most, mert napjainkban az aljasságokat öles betűk hirdetik óriásplakátokon. Egyelőre.

A szerző további cikkei

LVII. évfolyam, 18. szám, 2013. május 3.
LVI. évfolyam, 30. szám, 2012. július 27.
Élet és Irodalom 2018