CIVIL SZERVEZET ANNO

PÁRATLAN OLDAL - LXI. évfolyam, 21. szám, 2017. május 26.

„Minden eszközzel el kell takarítani innen a civil szervezeteket” – jelentette ki januárban a Fidesz alelnöke. A Szabad Nép meg 1953. február 5-én ostorozott egy épp akkor leleplezett ilyen szervezetet, a Joint néven ismert Egyesült Segélyosztó Bizottságot, és kimondta: „A jótékonykodás mögött bűnök végtelen halma húzódik meg, a világuralom legújabb követelői használják őket spanyolfalul, hogy leplezzék fölforgató cselekményeiket. A Joint a Dillon, Reed and Company bankon keresztül az amerikai titkosszolgálattól függ, és olyan bankárok, kapitalisták alapították, mint a Morgenthauk és Guggenheimek. Európai osztálya, J. Schwarz hétpróbás kém vezetésével irányítja azt a tevékenységet, melynek cégére alatt valutaüzérkedéssel, csempészettel és felforgatással foglalkoznak. A Joint pártfogói most ügynökségük kudarcát siratva hazugságok és rágalmak áradatát zúdítják a békeszerető demokratikus országokra, mindhiába! A föld minden becsületes embere megátkozza a cionista fenevadakat, akik a jótékonyság álarca mögé próbáltak rejtőzni.” Lássuk be, nem értettük meg Németh Szilárdot: aki arra buzdított, hogy vegyünk példát azokról, akiknek egyszer már sikerült az eltakarítás.

A szerző további cikkei

LXII. évfolyam, 19. szám, 2018. május 11.
LXII. évfolyam, 16. szám, 2018. április 20.
LXII. évfolyam, 12. szám, 2018. március 23.
Élet és Irodalom 2018