BIRKANÉP

PÁRATLAN OLDAL - LX. évfolyam, 39. szám, 2016. szeptember 30.

A’ Juhtenyésztő Gazda, hogy egy jó, jámbor, és igaz ember, tudós, betsületes, hiv, és szorgalmas légyen kötelességeiben, meg-kivánnya hivatalja, szüntelen emlékezvén arról, hogy azon juh-nyáj, mely reája hagyatott tellyes bizodalommal, nagy érdemű hasznos jószág, ’s azért nagyobb lélekkel – is szükséges, azt minden elökerülő kártól menteni és óltalmazni.

A’ juh-akolban rend és vigyázat szükséges, hogy legyen. Senki vidéki, leg-inkább marha kereskedő ne ereztessen a’ birka közé. E’ féle emberek, mivel sok beteg marhákkal is bajlódnak, igen könnyen veszélyes nyavalyát hagyhatnak utánnok a’ nyáj között.

(Rövid Oktatás a’ Juhtenyésztés jobb ’s tökélletesseb módjáról. Andre Rudolph. Brünn. 1818. Magyarra által tette Piros István Daruvári Plebánus. Po’sonyban Weber S. Lajos betűivel. 1825.)

A szerző további cikkei

LXI. évfolyam, 45. szám, 2017. november 10.
Élet és Irodalom 2018