NOMÁD NAGYSZÓTÁR

Ladomi lelet 04.

PÁRATLAN OLDAL - LX. évfolyam, 26. szám, 2016. július 1.

ALSZIK Az állati nyugalom vagy tétlenség azon állapotában van, midőn az érzékek legalább külsőleg mintegy működési szünetet tartanak, s a lélek csak homályos, zavart öntudattal bír. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

HÓMANOK, NO-MANOK, STRÓ­MANOK Olyan nagy vagy kis nímandok, akiket a Nemzeti Bűnszövetkezet elődeiként ismer fel, hitványságuk előtt tisztelgő emlékműveket emel, említésre is méltatlan személyükről tereket, utcákat nevez el.

IDŐ 1) A gondolkodás alakja, melyben az ész az egymás után következő tárgyak és események folyását felfogja. 2) Tapasztalati és közönséges értelemben a létezésnek azon szaka, folyama, mely alatt bizonyos mozgások, tünemények rendesen és szabályosan visszafordulnak. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KAZAHSZTÁNI KULTÚRHÁZ A Duna bal partján zátonyra futott alkotmány – hivatalos nevén Nemzeti Színház – lényegi karakterisztikuma és valódi neve. A giccs és a galádság korszakos koalícióját kidomborító kvalitásában a szánalmas szocialista formaemlékezet és a félázsiai eredetfelfogás hatása mutatkozik meg. Nemzeti áhítatok és hazafias szeánszok mellett színházi előadások helyszínéül is szolgál.

KOCSONYA Enyv gyanánt megsűrösödött nedv, vagy némely növényekből kifakadó enyvszerű nedvek. Szorosb ért. némely kifőzött húsok meghült és megsűrödött leve. A kocsonyának egyik főtulajdonsága, hogy öszveragad, a másik, hogy reszketeg. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)NEMZETMEGVEZETŐ 1) A vezér, akire nemzeti ember, a homo nationalis vágyik. Aki leveszi válláról az eligazodás, a választás és a döntés terhét. Aki megszabadítja végre a szabadságtól, ettől a zsidó-keresztény kényszertől. És aztán sokadmagával – mint már annyiszor – megint jól megvezeti. 2) A turultotem tövében pöffeszkedő félázsiai furkó.

OPTIMISTA TÚLKOROS ÓVODÁS Olyan felnőtt, akinek az emberismerete az óvodásokéval vetekszik. Tapasztalatok hiányában – vagy azok feldolgozásának híján – rózsaszín társadalomképzetek televényei között tévelyeg. Bízik a common sense multikulturális mindenhatóságában, az értelem és az érvelés erejében, az ember eredendő jóságában és más effélékben.

TÉR Kisebb-nagyobb széledésű, szétnyúlású, körözetű, öblözetű, s bizonyos határok közé szorult, vagy olyannak képzelt hely, mennyiben fölötte vagy benne valami elfér, állhat, ülhet, fekhetik, elnyúlhatik stb. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 12. szám, 2022. március 25.
LXIV. évfolyam, 38. szám, 2020. szeptember 18.
LXIV. évfolyam, 11. szám, 2020. március 13.
Élet és Irodalom 2023