NOMÁD NAGYSZÓTÁR

PÁRATLAN OLDAL - LX. évfolyam, 25. szám, 2016. június 24.

ELMEGYÖNGESÉG Az elmének azon állapota, melyben működni elégtelen, nem képes, erőt kifejteni nem bír; a tárgyakat föl nem foghatja stb. Máskép: butaság, ostobaság. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

 

KÁRPÁT-MEDENCEI KORLÁTOLTSÁG 1. A sztyeppei tágasság hosszas tapasztalatához képest beállott körülhatároltság. 2. Az előbbi helyzet felülmúlása híján előállt kilátástalanság, tér- és távlathiány. 3. (veretes változatban) „A nagy világon e kívül / Nincsen számodra hely...” 4. Olyan mentális és kulturális métely, melynek centrális erőterében „az ország a saját tengelye körül forog”. (O. Viktor közlése)

 

KOZMOPOLITA 1. Világpolgár. Közönséges nevén kozmoszlakó. Kamerunban nem kevésbé, mint Közép-Európában. 2. Antiszemita agyahalálnokok körében a zsidó szinonimája 3. Aki azt mondja magáról, „a kozmosz a hazám” (Szókratész szíves közlése).

 

KÖD Vizenyős, a hűs vagy hideg levegő által sűrűvé tett s ennél fogva látható gőztest a föld színéhez közel, mely a levegőt többé-kevésbé homályossá teszi, s ha magasra száll, felhő a neve. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

 

KULTÚRKRITIKUS 1. (általán) Kritikus a környező kultúrával szemben (olykor olyannyira, hogy heves viszonyulása annak negatív lenyomatává teszi). 2.(nemzeti) Olyasvalaki, akinek kifinomult, kultúrkritikus elképzelései mellett ún. nemzeti eszméi vannak. Aztán a futballisták, katonák és más emelkedett elmék oldalán találja magát, mert ellenszenvei és egyéb gyengeségei elragadják. És nemhogy azt nem veszi észre, mennyire megvezették, de azt sem, hogy a furkóság förtelmének fejlesztését szolgálja.

 

TÁNC 1. Általán, bizonyos rend és időmérték nélkül egymást követő szökdösések, ficánkolások, keringések, mint a csapongó jó kedvnek, örömnek kitörései. 2. Szorosb és szokottabb ért. szabályos mozgásokból, illetőleg léptekből, szökésekből, forgásokból álló s bizonyos rend és időmérték szerint szerkezett test és taglejtőzködés, számtalan módosításokkal a népek különbsége, kedélye, műveltsége, s az illető mesterség leleményességéhez képest. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése) 3. A legtöményebb tér- és létélmény.

 

TÁRSADALMI ISZONY egy téveteg marxista meghatározás – az ember a társadalmi viszonyok összessége – poszthumán helyzetre érvényes parafrázisa. Különösen szemléletesen abban a tömeges menekülésben fejeződik ki, amikor ún. állami ünnepek idején az urbánus népesség maga mögött hagyja a városokat.

 

TEJ Fehéres színű, át nem látszó, kellemes édességű nedv, mely a szülőnek emlőiben, s általán az emlős állatok nőstényeinek csöcseiben, illetőleg tőgyeiben öszvegyül. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 12. szám, 2022. március 25.
LXIV. évfolyam, 38. szám, 2020. szeptember 18.
LXIV. évfolyam, 11. szám, 2020. március 13.
Élet és Irodalom 2023