HOL (LESZ) A HATÁR?

PÁRATLAN OLDAL - LIX. évfolyam, 42. szám, 2015. október 16.

„A legfontosabb nemzetstratégiai célunk, hogy minden autópályánk 2018-ig elérje Magyarország jelenlegi határait” – adta tudtunkra a jelenlegi Miniszterelnökséget vezető jelenlegi miniszter néhány napja. Az első látásra egyszerű szakpolitikai cél bejelentése több tudományág számára is mélyenszántó elemzéseket igénylő kérdéseket vet fel. A fizikusoknak arra kell válaszolniuk, hogy a táguló világegyetem hogyan és milyen időtávon helyezheti át a határokat: beljebb avagy kijjebb tolja azokat? A földrajztudósok szerint várhatóan lesznek-e olyan geológiai mozgások a Kárpát-medencében, amelyek a határokat is áthelyezik? A térképészek ismernek-e olyan pontatlanságokat, amelyek érdemi kiigazításokat tesznek szükségessé? A politológusok szerint ez már az új propagandaminiszter hatása vagy az évek óta követett vonal megerősítése? Ezekhez képest mellékes, de talán nem elhanyagolható – multidiszciplináris kutatásokat igénylő – kérdés, hogy hol van az irredenta hírverés, valamint az ilyen kijelentések tolerálásának határa.

A szerző további cikkei

LXIV. évfolyam, 27. szám, 2020. július 3.
LXIV. évfolyam, 20. szám, 2020. május 15.
LXIV. évfolyam, 16. szám, 2020. április 17.
Élet és Irodalom 2020