Karesz hüje

VISSZHANG - LIX. évfolyam, 31. szám, 2015. július 31.

Az összmagyar sajtó teljes csődöt mondott a görög válságban. Képtelen volt helyesen lenyomtatni a szereplők nevét.

„Alekszisz Ciprasz”-nak írták Alexisz Tszipraszt, pedig Kazantszakiszt se írjuk „Kazancákisz”-nak és Jannisz Ritszosz családnevét se „Riccosz”-nak és Anaximandroszt se „Anakszimandrosz”-nak. Makszimum arra vetemedünk paradoksz módon, hogy némely magyarregény-recenziókban viszont „Maxim”-nak írjuk Makszim Gorkij nevét.

Beletörődöm abba (ön persze úgy mondja, hogy „beletörődök”, no és, legföljebb ezentúl nem fogadom a köszönését), hogy jeles írástudók képesek azt gépelni: „szegmens” és „ornamens”, a helyes szegmentum és ornamentum helyett – beletörődöm, avval a föltétellel, hogy akkor mától kezdve így írják: „dokumens” és „argumens”. Érti a fakszom, mitől lettek önök hirtelen ilyen műveletlenek.

No de ez csak az alpári napisajtó, a „mégyavilág”. Ha tekintetünket azonban a szellem ritka levegőjű és szélfútta magaslataira irányozzuk, azt látjuk itt az ÉS-ben, hogy a 85. születésnapján megünnepelt Réz Pálnak, a nagy szerkesztőnek – Isten éltesse! – olyan a haja, „mint Goethéjé”, így, j-vel, a nagyszerű homme de lettres és literary gentleman szerint, meg ugyanott azt, hogy Jorge Semprunt (vagy spanyolosan: Semprúnt) úgy hívják, hogy „George” Semprún. Megszokhattuk, hogy a rádiók kulturális és sportműsoraiban „Rodzser” (!) Federerről és „Májkl” (!) Houllebecq-ről esik szó gyakorta, hiszen akár spanyol valaki, akár svájci, akár francia, tudjuk jól a lelkünk mélyén, hogy mindenki – deep down – amerikai. No de egy magyaríró! Egy magyarköltő! Egy delnő!

És így ünnepli az ÉS a gondos, értő szerkesztést...

A hétfői Magyar Hírlapban nyilvánul meg a – sokak szerint – legnagyobb hatású magyarpublicista: „Pontosan ezért mondja Orbán teljes joggal, hogy Európa egy ideológiai rögeszme fogja lett.”

Hát igen, ez tagadhatatlan: Európa fogoj.

TGM

*

Dávidházi Péter hozta szóba köszöntőjében Goethét, de az említett hibát nem ő követte el, hanem mi. A szerző és az olvasók elnézését kérjük ezért is, és egy másik szövegben Semprún nevének helytelen írása miatt is.

A szerk.

A szerző további cikkei

LXIII. évfolyam, 28. szám, 2019. július 12.
LX. évfolyam, 37. szám, 2016. szeptember 16.
LIX. évfolyam, 27. szám, 2015. július 3.
Élet és Irodalom 2019