HETI TEXTUS

PÁRATLAN OLDAL - LIX. évfolyam, 20. szám, 2015. május 15.

„Nagy hatalma van a kormánynak. Saját választott emberei alkotják a képviselőház többségét. A vármegyékből kiölte a független szellemet és az ellenállási lehetőséget. Bürokráciájával föltétlen ura lett a népélet összes viszonyainak. A gazdasági vállalatokat merőben hatalma alá kerítette. Egy centralizált államélet összes agendáin kívül hatalmát kiterjesztette a magán- és társulási élet legfontosabb ágaira is. Az összes államerőt egy párt foglalta le. A hazát elnyelte a párt, miként a köd elnyeli a napfényt. Így élünk egy érdekszövetséggé verődött párt teljes és korlátlan abszolutizmusa alatt. Pedig ilyen hatalom mellett gyerekjáték lett volna a nemzeti konszolidáció művét megindítani és befejezni” – írta Bartha Miklós 1901. június 16-án, a Magyarország hasábjain.

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 34. szám, 2022. augusztus 26.
LXIV. évfolyam, 26. szám, 2020. június 26.
LXIV. évfolyam, 25. szám, 2020. június 19.
Élet és Irodalom 2023