UTÁLATOS ÉS ISTENTELEN

PÁRATLAN OLDAL - LVIII. évfolyam, 40. szám, 2014. október 3.

„A demokrácia arról szól, hogy a többség diktatúrája a kisebbség fölött.”  Ezt Rubovszky György, a parlament  igazságügyi bizottságának elnöke nyilatkozta, mintegy a kormánypártok politikai gyakorlatának igazolásaként.  Azt állította, hogy aki ezt megkérdőjelezte, az a tudomány Platón és Arisztotelész óta ismert igazságával nincs tisztában, és saját tudatlanságával henceg.  

Nos, szeretném figyelmébe ajánlani a politikai gondolkodás XIX. századi nagy klasszikusának, Alexis Tocqueville-nek máig érvényes megállapításait. A demokrácia Amerikában (a magyar nyelvű válogatás  a Gondolat Kiadónál jelent meg 1983-ban) című hatalmas művében azt írja:  „Utálatosnak és istentelennek tartom azt a tételt, mely szerint kormányzás dolgában egy nép többsége mindent megtehet.”  Mondja ezt az a tudós, aki egyébként minden hatalmat a népből eredeztet.

Ugyancsak ő írja: „Senki sem állíthatja, hogy egy nép nem élhet vissza erejével egy másik néppel szemben. Márpedig a pártok megannyi kis nemzetet alkotnak a nagy kebelén belül: úgy bánnak egymással, mint az idegenek.

Ha belátjuk, hogy egy nemzet zsarnokoskodhat egy másik nemzettel, miért tagadnók, hogy egy párt is megteheti ugyanezt egy másik párttal. Végső következtetésként elmondhatjuk, amit Tocqueville az idézett fejezet utolsó részének címéül adott: „Az amerikai köztársaságokra nézve a legnagyobb veszély a többség mindenhatóságából fakad.”         

A szerző további cikkei

LXI. évfolyam, 48. szám, 2017. december 1.
LXI. évfolyam, 42. szám, 2017. október 20.
LXI. évfolyam, 41. szám, 2017. október 13.
Élet és Irodalom 2018