Az önrendelkezésről

VISSZHANG - LVIII. évfolyam, 2. szám, 2014. január 10.

A kérdés Kőszeg Ferenc történelmi áttekintése nyomán ötlött fel bennem (A magyar önrendelkezés napja, ÉS, 2013/51–52., dec. 20.). Szellemes és gondolatébresztő megállapítása, hogy nemzetünk pont az „országcsonkítás” napján kapta kézhez önrendelkezési jogát – Trianonban. Mit lehet ezzel a megszerzett joggal kezdeni? Nyilván, az osztrák és a török nem egyezett volna meg a fejünk fölött az ország három részre szakításáról. Viszont akkor nem is lett volna olyan porta, amelyik megvédi Rákóczi fejedelmünket a Habsburgok bosszújától. Az is igaz, hogy tán erre nem is lett volna szükség, mert az Alföld török nélkül nemhogy elnéptelenedett, hanem virágzott volna. Hiába volt azonban Erdélyben önrendelkezésünk, ha a népirtó oszmántól hazánkat a Habsburgok szabadították meg, és, ahogy Kőszeg is emlékeztet rá, a kínzást Mária Terézia tiltatta be Magyarországon. A hazai nemesség erőteljes ellenkezése dacára – teszem hozzá. Ahogyan a halálbüntetést is a Habsburgok korlátozták, miután a vármegyékben meglehetősen furcsa ítéletek születtek. Azt mindenki tudja, a dualizmus korában fejlődött leggyorsabban Magyarország, csak azt nem, miért nem kerülnek vissza a Hősök terére az onnan elhurcolt Habsburg-szobrok. Kérdés az is, mire mentünk végre elnyert önrendelkezési jogunkkal a két világháború között: nem hiszem, hogy az Amerikába kiment százezrek, a földosztásra hiába váró milliók vagy a nagyvárosi prolik, a baranyai szerbek, svábok, románok, zsidók sok jót mondanának róla. Bizony, egy ország önrendelkezése az uralkodó réteg rendelkezése, amely lehet hazafias, de lehet nemzetrontó is. Etiópia például évezredek óta önrendelkező, miközben lakói közül a többség biztosan cserélne a hosszú ideig gyarmat kenyaiakkal. Mostanában az EU-tagságunkkal járó kötelezettségeket egyesek az önrendelkezés beszűkülésének tartják (Gazdasági függetlenségünk odaveszett, Lovas István interjúja Hegyi Gyulával, Magyar Nemzet, 2013. december 17.). Biztos, hogy ez olyan nagy baj lenne?

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 36. szám, 2022. szeptember 9.
LXVI. évfolyam, 29. szám, 2022. július 22.
LXVI. évfolyam, 28. szám, 2022. július 15.
Élet és Irodalom 2023