MAGYAR MESÉK

PÁRATLAN OLDAL - LVII. évfolyam, 50. szám, 2013. december 13.

Egyszer volt, hol nem volt, avvót, hogy Márija országába mán a kerál imaszivárványát es kikeszte némel fészkibeszaró és kuvik, há hogyne vette vón az illen a nyálas szájára a nemzeti adóhivatalt!? De annyiránt, hogy magának I. Fülkefornak köllött kihírdetnije a Péntek-rádióba: a facsalást, amennyibe megdönthetetlen bizonyíték van rea, tejjeskörűen meg kő bűntetni. Erre aztán lett zsizsegés! Az egész házanépe, számvevőszéke, rendérsége, ház-, mező- és parkőrsége kirajzott az áldott magyar terepre bizonyítékér. De ám kettőt se percintettek, mán tanáltak kilenc fatelepre valót, hejszen a télvíz míján ügön föl vót lendűve a bűnözés ezen ága, hullott gallylopás vót hullott gallylopás hátán, de csuklóvastagságig menően! S ha még fűttőzködni vitték vón, ami szimpla tömlöc! De nem, hanem kimondottan a facsalás végett, hogy egy fondorlatos ide-odahúzigálás után Nagykörű, Szlovákia valamég Ciprus érintésivel megkárosétsák a Kerállam Őfőméltóságát családostú. Ez akkó vót, mikó Németh Szilárd Főrezsiszőr uram a nemzeti rezsifélórák bévezetése előtt eccőcsak readöbbent, hogy az elmúlt nyóc év nem aluszik, a komenista Damoklész karja aknamezőt rejteget, ha kicsit es megvakarjuk. Avvót, hogy a sok gyökér társasházaknak az öszves közös helyisége „magántulajdonba” vót, mán ahogy a reakcijós, régi, de nem ölég régi vágású illetők híjták azt a szeletjit az országnak, mellik még nem vót a kerálé. Na, a nemzetközi helyzettű fölturbóckodva, a tisztőtt társaslakók részirű ollan fővetés es elhangzott, hogy űk az osztatlan közös tulajdonjokba se a kuka, se a lift mellett nem akargyák látni I. Fülkefor egész alakos mellszobrát, ha lovas, ha nem. És azt se, ahogy minden egész órában Németh Szilárd vállán elnyomja a múlt rezsijét, mint eggy nemzeti csikket. S hogy űk ezér egy petákot se füzetnek, csak a testükön keresztül. Penig egyedűl a díszkivilágétást, a fülkekialakétást meg az imajárulékot köllött vón állnijok a közös kőttségbű, mi maga es lecsökkent, a nőttivel majd’ meg­eggyezőleg. Na, ha nem értnek kentek a szóbúl, mondotta a hoppon maratt rezsibiztos, maj értnek az alaptörvénbű. Mer az iksz ezer legyártott szobor nem online pénztárgép, hékámok, annak működnie köll, mire a Jézuska megjő! Avval béraktak egy törvént az alkotmányba, hogy az illen és illen helyrajzi szám (pótkötet I.-tűl LXXXVII-ig, szerkeszti Kerényi Imre) alatti lépcsőházak a Nemzeti Lépcsőházkezelő tulajdonába mennek át, ki gondoskodik azok nemzeti működtetésirű. A Marco Casagrande tervei alapján sárgacsekky gránitbúl készült Fülkefor-szobrokat a közös képviselő a Nemzeti Műcsarnokban Fekete uramtól grátisz ellenibe átveheti. De még így es vótak, akikhő úgy köllött elvitetni a Honszeretet Apját, s ott állni az avatáskor rendőrvel, Híradóval, amég csak belé nem szoktak a jóba vagy meg nem haltak.

A szerző további cikkei

LVIII. évfolyam, 15. szám, 2014. április 11.
LVIII. évfolyam, 14. szám, 2014. április 4.
LVIII. évfolyam, 13. szám, 2014. március 28.
Élet és Irodalom 2022