HETI TEXTUSOK

PÁRATLAN OLDAL - LVII. évfolyam, 45. szám, 2013. november 8.

És mondá néktek:

„A magyar alkotmányt széttaposták. A hajdani nemesi konstituciót épp úgy, mint a 48-ban megalkotott népképviseletit. Felállították a trafikot, az államé lett a dohány. Szűzdohányt színi csak titokban szabad, termeszteni csak magas protekczió mellett, a kormány engedélyével” – Jókai Mór A mi lengyelünk című regényében, 1903-ban.

„A foglalkozásszerű patrióták céhe alakult ki, amely tekintet nélkül a céhtagok olykor igen fogyatékos intellektuális és erkölcsi tulajdonságaira, a nemzet hivatott vezérének és minden népszerűség jogos haszonbérlőjének hirdette magát. Esztendőkön át részünk volt abban a nyomorúságos látványban, hogy a magyarság egyik része a maga politikai pozícióját a másik rész hazafiságának meggyanúsítására építette fel. A hazafi céhbe való tartozása nem lekicsinylendő előnyökkel is járt. Államférfit és országos nevű embert csinált sok gyöngefejű legényből” – Herczeg Ferenc, 1912.

„Vagyunk nem is kevesen, a magyar kultúrának rajongói, sőt munkásai, akik nem vagyunk éppen elragadtatva a mai kormányzat uralkodásaitól, különösen a jogtisztelet szempontjából. Saját jogrendjén is csorbát ejt törvénytelen választási rendeletek kibocsátása, a polgári szabadságjogok rendszeres lábbal tiprása, valóságos önkényuralom meghonosítása által” – gróf Apponyi Albert mint ellenzéki képviselő, 1922. május 24-én, a Magyarság hasábjain.

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 38. szám, 2023. szeptember 22.
LXVI. évfolyam, 34. szám, 2022. augusztus 26.
LXIV. évfolyam, 26. szám, 2020. június 26.
Élet és Irodalom 2024