UNIÓS ÉS NEMZETI

PÁRATLAN OLDAL - LVII. évfolyam, 21. szám, 2013. május 24.

Szemináriumi óráimon időnként bonyolult szövegértési feladatok elé állítom a hallgatókat. A napokban a 2011 decemberében közzétett magyar külpolitikai doktrína uniós kötelezettségeinkről szóló bekezdéseit kellett értelmezniük, közelebbről ezeket a mondatokat: „Hiteles és kiszámítható EU-politikát kell folytatnunk. (…) Az értékelvű külpolitika célkitűzésének érvényesítésénél mindamellett magától értetődően tekintettel vagyunk az európai gazdasági problémákból és hazánk gazdasági helyzetéből eredő kényszerekre, valamint nemzetközi kötelezettségeinkre: az értékek nem szolgálhatnak ürügyként arra, hogy az ezekkel kapcsolatban szükséges lépések elmaradjanak vagy késedelmet szenvedjenek. Értékeink és érdekeink összhangja a mindenkori körülmények racionális felmérésén és az ebből levont következtetéseken nyugszik.”

Ez szerintem azt jelenti, tanár úr, szólal meg az egyik hallgató, hogy saját nemzeti érdekeinket mindig össze kell egyeztetnünk az uniós értékekkel.

Én inkább úgy értelmezem ezeket a mondatokat, mondja egy másik, hogy ha nemzeti érdekeink összeütközésbe kerülnek az európai értékekkel, akkor az Unió kapja be.

A szerző további cikkei

LXV. évfolyam, 25. szám, 2021. június 25.
LXV. évfolyam, 17. szám, 2021. április 30.
LXV. évfolyam, 5. szám, 2021. február 5.
Élet és Irodalom 2023