HELYESBÍTÉS

PÁRATLAN OLDAL - LVI. évfolyam, 10. szám, 2012. március 9.

Ezúton tájékoztatom a magyar és a német közvéleményt, hogy, ellentétben az elterjedt alaptalan híresztelésekkel, a berlini Akademie der Künstén bemutatott Hiányzó paragrafus – A magyarországi demokrácia helyzetéről című kiállításommal kapcsolatban Can Togay János, a berlini Collegium Hungaricum igazgatója nem tiltakozott, hanem helyesbítést kért. Az Akademie der Künstétől telefonon kért helyesbítése kizárólag az új Alaptörvény ellen tiltakozó kiállítás ismertetőjének első mondatára vonatkozott: „Köztársaság, véleményszabadság, népszuverenitás olyan fogalmak, amelyeket 2012. január 1-jétől töröltek a magyar Alkotmányból.” A bevezető szöveg további állításaival, a kísérőszövegekkel és a kiállított képeimmel kapcsolatban, ellentétben az elterjedt hírekkel, Can Togay János nem nyilvánított véleményt.

Rajk László rajzoló

 

Megjegyzés: Az immáron helyesbített alaptalan híresztelést feltehetően az okozta, hogy Can Togay János egyúttal a Magyar Köztársaság Magyarország berlini nagykövetségének kulturális tanácsosa is, s kérése – melyet velem előzetesen nem közölt – egybevágónak tűnhetett Dr. Czukor József, a Magyar Köztársaság Magyarország berlini nagykövete által küldött levéllel. A nagykövet az Akademie der Künste elnökétől két nappal a megnyitó előtt azt kérte, tegyék egyértelművé, hogy a rendezvény anyagaiban megfogalmazottak kizárólag a művész szubjektív kijelentései, és nem az Akademie der Künste véleményét képviselik. 

Élet és Irodalom 2021