Állásfoglalás

HÍREK -

Az MTA Közgazdaságtudományi Bizottsága 2012. február 9-i ülésén megvitatta a magyar felsőoktatás átszervezésének keretében a közgazdászképzést érintő döntéseket. A vita során a Bizottság felsőoktatásban oktató tagjai tájékoztatták az ülés résztvevőit a jelenlegi állapotokról és a 95 százalékos keretszám-csökkentés várható következményeiről.

A Bizottság e beszámolók alapján a következő megállapításokra jutott:

1. A közgazdász végzettségűek kiemelkedő elhelyezkedési esélyeit figyelembe véve a munkaerőpiac visszajelzései semmiképpen nem indokolják a képzés keretszámainak drasztikus és előkészítetlen csökkentését.

2. A társadalmi mobilitást akadályozza és ezzel a társadalom egészére nézve káros, hogyha a társadalomtudományi képzések, azon belül a közgazdászképzés hátrányos megkülönböztetésével jelentősen korlátozzák a szegényebb családi hátterű fiatalok hozzáférését ezekhez a szakmákhoz.

3. Nem ismertek, ezért önkényesnek tűnnek a 250 megmaradt hely felsőoktatási intézmények közötti elosztásának szempontjai.

4. A drasztikusan lecsökkentett keretszámok közzététele a felsőoktatási jelentkezés határidejét megelőző napokban lehetetlenné tette az egyetemek, a főiskolák és a jelentkezők felkészülését és alkalmazkodását az új helyzethez.

5. A felsőoktatást sújtó óriási mértékű költségvetési finanszírozás-csökkentés veszélyezteti a felsőoktatási rendszer (ezen belül a közgazdászképzés) megfelelő színvonalú fenntarthatóságát, amit az is súlyosbít, hogy megszűnt a felsőoktatási intézmények hozzáférése a szakképzési hozzájáruláshoz és az innovációs járulékhoz.

6. A finanszírozási rendszer továbbra is fennálló bizonytalanságai miatt pontosan nem előrejelezhető, ám félő, hogy a támogatott hallgatói létszám csökkenése olyan forráscsökkenéssel jár az érintett szakterületeken, ami visszaveti a közgazdasági karokon folyó tudományos kutatómunkát.

7. A már január 1-től csökkenő állami támogatás nehézséget okoz a kifutó évfolyamok oktatási programjának a finanszírozásában is.

Mindezek alapján a Bizottság tiltakozását fejezi ki a közgazdászképzést érintő diszkrimináció ellen, és kéri, hogy a más szakterületeken be nem töltött támogatott helyek átcsoportosításával a kormányzat a károkat már az idei felvételi eljárásban is mérsékelje. Emellett javasolja a felsőoktatás egészét súlyosan érintő döntések újragondolását, és a felsőoktatási intézmények és az MTA illetékes bizottságai bevonásával egyeztető tárgyalásokra szólítja fel a döntésekért felelős állami hivatalokat.

Állásfoglalásáról a Bizottság tájékoztatja az Akadémia elnökét, az MTA IX. osztályát, az akadémiai bizottságok vezetőségét és a nyilvánosságot.

Budapest, 2012. február 14. 


A Bizottság elnöke

A szerző további cikkei

LXII. évfolyam, 25. szám, 2018. június 22.
Élet és Irodalom 2024