Kedves Kulcsár István!

VISSZHANG - LVI. évfolyam 1. szám, 2012. január 6.
Az ÉS 2011/50. számában méltatlannak tartotta (Tisztelt Szerkesztőség!, dec. 16.), hogy a Skultéty Csaba Mi is volt a Szabad Európa Rádió? című könyvéről írott recenziómban a SZER történetével, működésével foglalkozó magyar nyelvű művek sorából kihagytam a Vámos György által sajtó alá rendezett A Szabad Európa Rádió és a magyar forradalom című 2010-ben megjelent hiánypótló forráskiadványt. Igaza van, az én felsorolásomban nem szerepelt ez a kötet, mivel úgy ítéltem meg, hogy nem magáról a SZER működéséről szól, hanem a rádió forradalom alatti (1956. október 23. és november 5. közötti) napi műsortükreit adja közre. A 13 napnyi adás műsortükre kiegészül az elhangzott adások részleteivel, aminek nyomán pontosan követhető, hogy a forradalom idején mikor és miről tájékoztatott, beszélt a SZER. Vámos gyűjteményes műve kétségtelenül jelentős szerepet tölthet be a legendák eloszlatásában, s gazdag forrásanyagot nyújt a SZER forradalom alatti tevékenységének kutatásához. Ezt a dokumentumkötetet azonban sem műfajában, sem céljait illetően nem tekintettem a recenzeált Skultéty-könyv „előzményének", mivel nem a SZER történetéről, a rádió munkatársainak életéről, az emigrációs lét problematikájáról szól, nem ad képet a müncheni szerkesztőség politikai törekvéseinek változásairól. Természetesen ez nem kisebbíti Vámos György könyvének értékét. Egyébként Vámos könyvével együtt is úgy érzem, a SZER-ről bizony kevés magyar nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre. Ez a rádió nagyon jelentős szerepet töltött be a magyar tömegtájékoztatásban, a szellemi vasfüggöny áttörésében. Fontos lenne, hogy mélyebb elemzések foglalkozzanak társadalmi szerepével, továbbá azzal, hogy milyen módon járult hozzá a rendszerváltás folyamatához, a magyarságkép alakulásához, a magyar múlt és kultúra megismertetéséhez.
A szerző további cikkei

LXV. évfolyam, 12. szám, 2021. március 26.
LXIV. évfolyam, 20. szám, 2020. május 15.
LXIV. évfolyam, 17. szám, 2020. április 24.
Élet és Irodalom 2021