3 lábjegyzet

VISSZHANG - LIV. évfolyam 49. szám, 2010. december 10.

Boros János az elmúlt évtizedben konferenciaszervező tevékenységével szerzett komoly érdemeket. Javára írhatók, jó pár nemzetközi találkozó mellett, az éveken át folyó Lukács-újraolvasó szemináriumok, hiszen ilyesmire a legnagyobb magyar filozófus hazájában rajta kívül valóban senki sem vállalkozott. Saját írásai talán nem mindig ilyen sikeresek, de szintén érdeklődésre tarthatnak számot. Ezek közé tartozik a legutolsó (Antidemokratikus petíció, ÉS, 2010/48., dec. 3.), melyben a magyar filozófusok többségéről összefoglalóan a következőket mondja: „[...] a petíció szerzői (1) és aláírói elképesztő felületességről, a törvények megvetéséről és prekoncepciózusságról, kompromisszumok nélküli antidemokratikusságról tesznek tanúbizonyságot. Kerüljék a tükröket egy ideig, aláíró Hölgyeim (2) és Uraim(3)!"

Ehhez szeretném a filológiai teljesség kedvéért a következő három lábjegyzetet fűzni.

(1) Aki a petíció útraindítójaként ilyen kioktatást kap demokráciából, Radnóti Sándor. Ő azonos azzal a Radnóti Sándorral, aki már 1979-ben leckét adott demokráciából, s egyik kezdeményezője volt a cseh chartisták védelmében indított tiltakozó mozgalomnak, miképpen később a kulturális ellenfórum melletti petíciónak is.

(2) A számos aláíró hölgy egyike Heller Ágnes, akinek szerzőnk eddig is kiemelt figyelmet szentelt, ahogyan például a Heller életművét elismeréssel övező, általa szerkesztett kötet mutatja: Ethics and Heri­tage. Essays on the Philosopy of Ágnes Heller, Boros János, Vajda Mihály (ed.), Pécs, Brambauer, 2007, 253 o.

(3) A szintén számos aláíró úr közül kiemelem Vajda Mihályt, akinek filozófiájáról szerzőnk szintén szervezett konferenciát. Ennek eredményeit hasonlóan pozitív hangvételű kötetben foglalta össze: Negatív küldetés. Esszék Vajda Mihály filozófiájáról, Boros János és Heller Ágnes (szerk.), Pécs, Brambauer, 2008. 181 o.

Az említetteknek és még majdnem kétezer személynek szerző azt a tanácsot adja, hogy ne nézzenek tükörbe. Ezt azzal a jó tanáccsal illik viszonozni, mellyel Tengelyi László fejezi be az ÉS ugyanazon számában közölt cikkét: „Kedves János [...], szállj Magadba!" (Elbocsátottak és elbocsátóik).
A szerző további cikkei

LVI. évfolyam, 25. szám, 2012. június 22.
LVI. évfolyam, 19. szám, 2012. május 11.
LVI. évfolyam 2. szám, 2012. január 13.
Élet és Irodalom 2022