A LAIKUS JOGÉRZÉK

PÁRATLAN OLDAL - LIV. évfolyam 44. szám, 2010. november 5.

Orbán Viktor állást foglal abban a vitában, amely akörül robbant ki, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a 98 százalékos különadót, mire a Fidesz frakcióvezetője, Lázár János kilátásba helyezte az Alkotmánybíróság jogainak megnyirbálását. A kormányfő szerint a vitában az egyik oldalon az emberek igazságérzete, a másikon a hatalmas végkielégítések állnak. „Én az emberek igazságérzetének oldalán állok" - szögezte le.

Ezzel a jogvégzett kormányfő a törvényekben megjelenő kodifikált jog helyett a „laikus jogérzék" oldalára állt. Volt már a történelemben példa rá, hogy átültettek a gyakorlatba egy hasonló elvet. Andrej Januarjevics Visinszkij - 1935-től a Szovjetunió fűügyésze - munkássága során kirakatperek egész sorát vezényelte le úgy, hogy a büntetőjogot az „osztályharc eszközének" tekintette. Mivel pedig az írott jog nem mindig idomult kellőképpen az osztályharc mindenkori kívánalmaihoz, legfőbb jogforrásnak a „proletár jogérzéket" tekintette.

A jelenlegi kormány az „emberek igazságérzetét" tekinti legfőbb jogforrásnak. De hát az egyik ember igazságérzete ezt mondja, a másiké meg amazt. Ki kellene tehát választani azt az embercsoportot, amelynek igazságérzete csalhatatlanul egybeesik a kormányfőével. Nagy lépés lenne ez az „emberek" új alkotmányának irányába.

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 23. szám, 2022. június 10.
LXVI. évfolyam, 23. szám, 2022. június 10.
LXVI. évfolyam, 21. szám, 2022. május 27.
Élet és Irodalom 2022