Közlemény

VISSZHANG - LIV. évfolyam 44. szám, 2010. november 5.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet levélben fordult Salamon Lászlóhoz, az alkotmány-előkészítő eseti bizottság elnökéhez, melyben tájékoztatást kért arról, hogy a vezetésével dolgozó bizottság tervezi-e a politikai nemzet alkotmányi fogalmának megváltoztatását, óhajt-e szakítani alkotmányunk azon tételével, miszerint a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának, államalkotó tényezők. Ebből az alkotmányi rendelkezésből következik ugyanis a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvénynek az a fontos szabálya, amely szerint a Magyar Köztársaságban tilos minden olyan politika, illetve magatartás, amely a kisebbségnek a többségi nemzetből történő kirekesztését, illetőleg elkülönítését célozza vagy eredményezi.

A levél megírásának az volt az előzménye, hogy Gulyás Gergely, a Salamon László által vezetett bizottság alelnökeként és az alapvető jogokkal és kötelességekkel foglalkozó munkacsoport vezetőjeként, 2010. október 20-án az ATV Egyenes beszéd című műsorában a külföldi magyarok szavazati joga mellett érvelve azt mondta, hogy a Magyarországon élő kisebbségek nem tartoznak a magyar nemzethez.

A szerző további cikkei

LV. évfolyam 46. szám, 2011. november 18.
LV. évfolyam 45. szám, 2011. november 11.
Élet és Irodalom 2023