SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

PÁRATLAN OLDAL - LIV. évfolyam 20. szám, 2010. május 21.

Rozshegyező című írásomban említettem, hogy a John David California írói álnéven megjelentetett Salinger utánérzésének (60 Years Later: Coming Through the Rye) kiadását ideiglenes intézkedésként megtiltotta az amerikai bíróság.  A jogi procedúra írásom idején éppen a fellebbezési szakaszban volt.  Azt vártam, hogy a fellebbezés tárgyában gyorsan dönt a bíróság. Nos, határozata nem a híres „New York-i perc" alatt született meg, 2010. április 30-án döntött úgy a fellebbezé­si bíróság, hogy az előzetes intézke­dés kérdésében visszaküldi az ügyet az első fokon eljáró bírósághoz, mivel az a korábbi döntésében nem mérle­gel­te kellő mértékben azon körülményt, hogy a könyv megjelenése vajon helyre nem állítható kárt okozna-e J. D. Salinger számára. Az író időközben 2010 januárjában elhunyt. Az eljárás ettől függetlenül folytatódik, az első fokon ítélkező Deborah Batts bírónőnek most azt kell megállapítania, hogy az összes körülmény ismeretében valóban helyrehozhatatlan kár érné-e az író hagyatékát, vagy egy ésszerű mértékű kártérítés is elégséges jogorvoslatot biztosítana abban az esetben, ha az ügy érdemét tekintve plágiumot állapítana meg a bíróság. Ez a nap még messze van. Belátom, a fentiekben vázolt, kissé ezoterikus jogászi kérdés majdhogynem maga a zabhegyezés.  De egyelőre itt tartunk. California ügyvédei bizakodók, álláspontjuk szerint a körülmények gondos mérlegelése alapján a könyv kiadását nem tilthatja meg a bíróság.  Hamarosan megtudjuk. Pirruszi győzelem lesz ez California számára, mert könyve nem váltotta be a reményeket, olvasottsága eddig mérsékelt érdeklődést tükrözött.  Aligha nő meg az érdeklődés azáltal, ha történetesen szabadon árusíthatóvá válik a kötet az Egyesült Államokban.

A szerző további cikkei

LXV. évfolyam, 13. szám, 2021. április 1.
LXV. évfolyam, 3. szám, 2021. január 22.
LXIV. évfolyam, 51–52. szám, 2020. december 17.
Élet és Irodalom 2021