RENDTARTÁS

PÁRATLAN OLDAL - LIV. évfolyam 18. szám, 2010. május 7.

Nemrégiben különös hirdetmény jelent meg a zalaegerszegi autóbusz-pályaudvar fedett várótermének bejárati ajtaján. Elég, ha a szöveg kezdetét és végét idézem: „Az autóbusz-állomás a Nemzetőrség által őrzött terület... A nem utazási szándékkal tartózkodókat (sic!) a Nemzetőrség el fogja tanácsolni az autóbusz-állomás területéről."

Töredelmesen bevallom, előfordult velem, hogy „nem utazási szándékkal" tartózkodtam a pályaudvar területén, például leültem ott egy padra újságot olvasni. Ezek szerint ez már tilos? De ez a kisebbik baj.

Minthogy Nemzeti Őrseregről már hallottam, először azt hittem, egy újabb paramilitáris szervezet őrzi a Zala Volán Rt. objektumait. Aztán utánanéztem a dolognak. Saját honlapján a testület így definiálja önmagát: „A nemzetőrség olyan feddhetetlen és nemzetőr fogadalmat tett magyar állampolgárok törvényes társadalmi önszerveződése, amelynek legfőbb célkitűzése a Magyar Köztársaság minden oldalú védelme."

Bár a szövegben hivatkoznak még Machiavellire is, én azért megkérdem: a Magyar Köztársaság védelmét nem az arra fölesküdött és adóinkból fizetett fegyveres testületeknek (pl. rendőrség, honvédség) kell ellátnia? Azt már meg sem említem, hogy számomra tisztázatlan, a Nemzetőrség tagjainak milyen jogosultságai vannak velünk, állampolgárokkal szemben.

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 48. szám, 2022. december 2.
LXVI. évfolyam, 46. szám, 2022. november 18.
LXVI. évfolyam, 32. szám, 2022. augusztus 12.
Élet és Irodalom 2023