REJTVÉNY

PÁRATLAN OLDAL - LIV. évfolyam 14. szám, 2010. április 9.

Megfejtendő: melyik magyar politikus mondta ezt: „Növeli pártunk tekintélyét az az egység, szervezettség és erély, amely a többi pártnál sokszor hiányzik. Nálunk nincsenek jobb- és baloldali irányzatok, nincsen belső frakcióharc. A többi párt csak belső harcok árán, kisebb-nagyobb szakadások, kilépések és egyéb, rokonszenvesnek nem mondható jelenségek közepette tudta összeállítani a jelöltlistáját. (...) Pártunk most dolgozik olyan rendszabályokon, melyeknek végrehajtása - ha megfelelő lesz az erőnk az országgyűlésben - lehetővé teszi, hogy egy fél év alatt minden munkanélkülit munkába tudjunk állítani. Ma inkább, mint valaha szükség van egy olyan pártra, amelyről a nép tudja, hogy minél erősebb és befolyásosabb, annál jobb szolgálatot tud tenni a nemzetnek. Ez a párt a mi pártunk. (...) Olyan vádakat kezdtek velünk szemben hangoztatni, hogy erőszakosak vagyunk, hatalomra törünk, és diktatúrát akarunk. Erről csak annyit mondhatok, hogy mi sem párt-, sem egyéni diktatúrát nem akarunk. A nemzeti erők összefogását hirdettük".

Idősebbek, valamint történelemben jártasak eldönthetik, mennyi vált valóra ebből a kampányígéretből. Ma valaki szinte szóról szóra ugyanezt mondja. És ugyanannyira gondolja is komolyan.

(Megfejtés: Rákosi Mátyás, 1947. augusztus 30.)

A szerző további cikkei

LXII. évfolyam, 7. szám, 2018. február 16.
LXII. évfolyam, 6. szám, 2018. február 9.
LXI. évfolyam, 48. szám, 2017. december 1.
Élet és Irodalom 2018