Viszonválasz Bedecs Lászlónak

VISSZHANG - LIV. évfolyam 6. szám, 2010. február 12.

Különösnek tekintem, ha egy kritikus a véleményével szemben megfogalmazott kifogásokat sértődötten úgy értelmezi, mintha korlátokat szabnának értelmezési szabadságának - az értelmezés természetesen szabad, csak persze mindig megkérdőjelezhető, mind tartalmában, mind módszertanában; kiváltképpen akkor, mikor - mint Bedecs írásának esetében - egyes ki nem fejtett politikai álláspontoknak politikus vélelmezéséről esik szó (Bedecs László szerencséje, hogy mikor „régi idők politikusainak" gesztusát olvassa fejemre, nem jut, nem juthat eszébe, hogy jóval inkább az ő sugalmazó értelmezése emlékeztethetne ama régi jó olvasási gyakorlatra...). (Előzmények az ÉS-ben: Bedecs László: Kávéházi szegleten, 2010/3., jan. 22.; Margócsy István: A költemények politikai értelmezéséről, 2010/4., jan. 29.; Bedecs László: Politika és költészet, 2010/5., febr. 5. - a szerk.)

Levelemben nem a közéletiség ellen szóltam (sem általában, sem Szá­lin­ger kapcsán), csupán azt nehezményeztem, hogy a kritikus épp Szá­lin­ger költészetének közéletiségét hagyja tényleges értelmezés nélkül - csupán egyes kiszakított verssorokat a maga szájaíze szerint fordíott le, nem a kritika, hanem a politika nyelvére. Ezt az eljárást valóban nem tudom továbbra sem helyeselni - valamint azt az álláspontomat is fenntartom, hogy helyénvaló egy kritikában az „értelmezés" mellett azt is kifejteni, hogy a bármiképpen is értelmezett vers vajon megfelel-e egyébként érvényesített értékelési kritériumainknak; úgy, amint Bedecs László is teszi válaszában: íme, ha nem fogadtatik el értelmezése, a vers, úgymond, érdektelenné válik. Kíváncsi lennék, miért.

De szívesen eljátszom a Bedecs László által kínált módszertan lehetőségeivel, s felkínálom a kritikusi és irodalomtörténészi közvéleménynek „szabad" értelmezésre azt a feltételezésemet, hogy Ady Endre az Elbocsátó szép üzenetet annak a közéleti eseménynek kapcsán írta volna, hogy épp kilépett a Kommunista Pártból, s szakított Kun Bélával... Minden megoldás érdekel.

A szerző további cikkei

LXIV. évfolyam, 49. szám, 2020. december 4.
LXIV. évfolyam, 25. szám, 2020. június 19.
LXIV. évfolyam, 22. szám, 2020. május 29.
Élet és Irodalom 2021