Időutazás Hitlerrel, Sztálinnal és Trockijjal

VISSZHANG - LIII. évfolyam 40. szám, 2009. október 2.

Mitrovits Miklós sajátos időutazásra vállalkozott (A történelem átértelmezése, ÉS, 2009/39., szept. 25.).  Leonyid Iljics Brezsnyev (az SZKP főtitkára 1964-1982) idején próbálkoztak jobb sorsra érdemes „történészek" azzal, hogy ilyen ügyetlenül védelmezzék Sztálin „elvtárs" kül- és belpolitikáját. Nem érthető, hogy miért nevezi  Sztálint antifasisztának, amikor ő volt az, aki 1928 és 1935 között, valamint 1939 és 1941 között kifejezetten tiltotta a nácik elleni fellépést, és ehelyett főellenségnek a szociáldemokráciát nevezte meg. A Kun Béla által is buzgón propagált tézisek szerint a fasizmus a burzsoázia uralmának jobb-, a szociáldemokrácia pedig a balszárnya. A Német Kommunista Párt a Komintern VI. Kongresszusa (1928) után elfogadva a hivatalos moszkvai „vonalat", folyamatosan a hatalom átvételére készült, a „szovjetek Németországát" vizionálták propagandájukban. A Komintern szerint a fasizmus a kapitalizmus végső válságának terméke, ahol tehát erős vagy erősödik a fasiszta párt és mozgalom, ott küszöbön áll a kommunisták hatalomátvétele. E sajátos sztálini dialektikus „logika" terméke volt az „Üsd a hozzád legközelebb eső baloldali szociáldemokratát!" jelszó is, amelyet a Német Kommunista Párt is kénytelen volt elfogadni és alkalmazni. Amikor Trockij 1930-ban, ekkor a nácik már 6,4 millió szavazatot szereztek a parlamenti választásokon, megnyolcszorozva támogatóik számát 1928-hoz képest, a német kommunisták és a német szociáldemokraták közös, antifasiszta munkás egységfrontját javasolta, Thälmann elvtársék is árulónak nevezték. A poroszországi szociáldemokrata kormány ellen a nácik és a kommunisták összefogtak, csak a nácik „barna", a kommunisták „vörös" népszavazásnak nevezték akciójukat. Ha Sztálin tudta, hogy a német kommunistáknak a szociáldemokraták elleni harca csak a náciknak segít, akkor tudatosan segítette Hitlert hatalomra. Ha nem értette meg, hogy a kommunisták és a szociáldemokraták összefogásával fel lehetne tartóztatni Hitlert, akkor nagyon ostoba volt. Eddig még senki nem nevezte Sztálint ostobának. Ha Hitler hatalomra jut, jövendölte Trockij még 1933 előtt, akkor éveken belül szuper-Vrangelként pusztító háborút fog indítani a Szovjetunió ellen. Ezt talán Sztálin is sejtette, de úgy okoskodott, hogy Hitler előbb Franciaországot és Angliát próbálja majd legyőzni. Amíg ők háborúznak, a Szovjetunió megerősödik, és majd nevető harmadikként elfoglalhatja Európát. Ez volt a Molotov-Ribbentrop-paktum igazi oka.

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 43. szám, 2023. október 27.
LXVII. évfolyam, 19. szám, 2023. május 12.
LXV. évfolyam, 5. szám, 2021. február 5.
Élet és Irodalom 2024