Dicséret jobbról

VISSZHANG - LIII. évfolyam 29. szám, 2009. július 17.

A gondola.hu internetes honlap kifogásolja, hogy az ÉS-ben megjelent interjúban („Nem mindegy, melyik hülyeség nevében veszik semmibe az emberi életet?" 2009/27., júl. 3.) hibásan említettem a zsidók ezreit megmentő szerzetes-politikus, valamint az általa alapított női szerzetesrend nevét. A névtelen jegyzetírónak igaza van. A rend neve Szociális Testvérek Társasága (én Nővéreket mondtam, és a szöveget elolvasásakor sem javítottam ki), az alapító Slachta Margit nevét pedig Sch-val írtam. Az utóbbi vonatkozásában csekély mentségem, hogy a google-ban mindkét írásmód előfordul. Időközben eljutott hozzám a képviselőnő saját kezével írott nemzetgyűlési adatlapjának másolata. Erre Slachta Margit ráírta: „A nevem csak egyszerű »S«-sel kezdődik, nem »Sch«-val."A megjegyzés azt sugallja, hogy a tévedés gyakran előfordult; pedig a név nem német eredetű, hanem vélhetően a lengyel szlachta (nemes) főnévből származik.

Egyebekben a gondola.hu szerzője dicséri az interjút. Elismerése nem tett boldoggá. Olvasata szerint szövegem „[p]éldával illusztrálja, hogy a Rákosi-rezsim bizony rosszabb volt Bárdossy vagy Kállay Miklós Magyarországánál". Valójában Rádai Eszter kérdésére azt válaszoltam: „Mind a két rendszer rémes volt, de tisztességes emberek mindig voltak". A szerző szerint az interjúalany „nekimegy a holokausztipar egyik alapvető hittételének", annak tudniillik, hogy „valami képzeletbeli szenvedés-hierarchiában mindenki más szenvedése csak a zsidó szenvedések után következhet". Kár, hogy a szerző a holo­ka­uszt­tal kapcsolatban megáll ennél az idézetnél, és nem említi a másik példát, Slachta Margit próbálkozását, hogy segítsen a körösmezei táborban, 1941-ben (!), embertelen körülmények között fogva tartott, kitoloncolásra váró zsidókon. Pedig ez a történet máig tanulságul szolgálhat mind a jobb-, mind a baloldali rendpártiaknak: azt mutatja, hogyan válhat egy látszólag jogszerű intézkedés háborús bűncselekménnyé, a Kamenyec-Podolszkban végrehajtott tömeggyilkosság alapjává. A névtelen szerző idézőjelbe teszi a demokratikus ellenzék kifejezést. Ebben az MSZMP KB agitprop osztálya, Knopp András és munkatársai, valamint a III/III-as Csoportfőnökség tradícióját követi. Ahogy a régi dakoták mondták: Madarat tolláról, embert helyesírási szokásairól...

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 51–52. szám, 2022. december 22.
LXVI. évfolyam, 32. szám, 2022. augusztus 12.
LXIV. évfolyam, 51–52. szám, 2020. december 17.
Élet és Irodalom 2023