Bulgakov rokonai

VISSZHANG - LIII. évfolyam 27. szám, 2009. július 3.

Mint Kiss Ilona, a Bulgakov Mester és Margaritájának új fordításának készítője mondja („Ezért azonnali főbelövés járhatott volna", ÉS, 2009/26., jún. 26.), Sztálin „megkímélte" Bulgakovot a legrosszabbtól, mivel tetszettek neki a darabjai. A kímélet azonban nem terjedt ki a rokonaira. Bulgakov két fiútestvére, Ivan és Nyikolaj idejében külföldre került, a többiek azonban a Szovjetunióban élték át a harmincas-negyvenes éveket. Bulgakov a legszorosabb kapcsolatban két évvel fiatalabb húgával, Nagyezsda Bulgakova-Zemszkajával maradt. Moszkvában egy ideig együtt is laktak a - több Bulgakov-novellában megörökített - Szadovaja utca 10. alatti társbérletben. Később Bulgakov egy ideig együtt élt a Zemszkij családdal a Bolsaja Nyikitszkaja 46. alatti iskolához tartozó szolgálati lakásban is: Nagyezsda ennek az igazgatója volt. Az ő életüket is megkeserítette a sztálini önkény. Nagyezsda férjét, a gyenge fizikumú orosztanár Zemszkijt 1931-ben letartóztatták, négy hónapot töltött el a Butirkán, majd Kazahsztánba száműzték. Baráti közbenjárás hatására térhetett csak vissza 1934-ben Moszkvába a családjához. A harmincas években némileg meglazult a kapcsolat a Bulgakov testvérek között, nem utolsósorban azért, mert Zemszkij letartóztatását az egyik sógor fehérgárdista múltjával hozták összefüggésbe. Csak az író betegsége hozta őket ismét közelebb egymáshoz.

A család történetének eddig kevéssé ismert momentumait az író unokahúgának, a kiváló nyelvész Jelena Andrejevna Zemszkajának nemrég kiadott könyvéből ismerheti meg az olvasó (Je. A. Zemszkaja: Mihail Bulgakov i ego rodnije. Szemejnij portret. Moszkva, Jaziki Szlavjanszkoj Kulturi, 2004)

Zemszkaja az orosz beszélt nyelvi kutatások egyik legeredetibb és leginvenciózusabb képviselője. Pályakezdő nyelvészként többször konzultálhattam vele az 1970-es években a SZUTA Orosz Nyelvi Intézetében. Szép arcával, halk kedvességével és tartózkodó eleganciájával egy megfélemlített és elhallgattatott polgári értelmiség utolsó képviselőjének tűnt. Nem tudtam róla, hogy Mihail Bulgakov unokahúga.

Ez a 354 oldalas könyv az értékmegőrzésnek egy különösen eredeti dokumentuma. Zemszkaja közreadja benne édesanyjának, Nagyezsda Bulgakova-Zemszkajának a családjára, elsősorban Mihail bátyjára vonatkozó írásos és fényképes dokumentumait, valamint ezeknek ragyogó filológusi munkával elkészített elemzéseit. A kötetben olvashatjuk Nagyezsda naplójegyzeteit testvére betegségéről. 1939 őszén meglátogatta bátyját, akit ijesztően soványnak és sápadtnak látott, amint fekete szemüvegben, „a Mester fekete sapkájával a fején" ült egy sötét szobában.

Férje halála után Nagyezsda Bul­ga­kova szinte minden erejét és idejét bátyja emlékének és írói hagyatékának szentelte. Annak idején jó filológiai képzést kapott a moszkvai Nőnevelő Intézetben. Testvéri szeretettel és szakértő gondoskodással foglalkozott egész életében a bulgakovi életművével, testvére halála után is, az özveggyel levelezve. Mint Zemszkaja, a kötet szerkesztője leírja, lakásukban egy szekrény tele volt az író kézirataival. Édesanyja 1941-ben, egy évvel az író halála után adta oda neki a Mester és Margarita gépiratát elolvasásra. A családot ekkor éppen Kujbisevbe telepítették ki, a kéziratos szekrényt nem tudták magukkal vinni. A dokumentumok szerencsére sértetlenek maradtak távollétük alatt.

A kötetben Jelena Andrejevna közreadja az édesanyja archívumában megőrzött családi dokumentumokat, fényképeket. Ezekből megismerhetjük egy orosz polgári-értelmiségi család mindennapi életét az 1800-as évek végétől. A Bulgakov-filológia művelőit minden bizonnyal azok az újságcikkek fogják leginkább érdekelni, amelyekben a fiatal Bulgakov az 1917-es forradalomról alkotott véleményét fejti ki.

Ez a gyűjtemény igazolja a bulgakovi mondást a kéziratok elég(et)­he­tet­lenségéről. Amíg a hűség és a szeretet él, addig csakugyan nem éghetnek el.

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 20. szám, 2022. május 20.
LXVI. évfolyam, 19. szám, 2022. május 13.
LXVI. évfolyam, 14. szám, 2022. április 8.
Élet és Irodalom 2022