A 2000. év problémája

PÁRATLAN OLDAL - XLIV. évfolyam 1. szám, 2000. január 7.
Nem az Y2K-ról van szó, hanem egy bekövetkezett katasztrófáról.
      A világ több tucat tévétársasága roppant közös munkával parádés mûsort szervezett, amelyben bemutatta, hogyan üdvözlik a 2000. évet (a 74-es trolibusz bemondójának szavával a mileneumot) Kiribatitól (ejtsd: Kiribasz) Szamoáig, körbe a világon, globálisan. Errôl a produkcióról a nép és a sajtó nagy többsége tudott, de én abba a hátrányos helyzetû törpe minoritásba tartoztam, amelyik idônként bele is nézett a Magyar Televízió kettes csatornáján.
      Amin sok minden lefolyt.
      Az ünnepi ügyelethez illô, depressziós hangok a magyarhoz némiképp hasonló, bár jóval kisebb szókincsû nyelven igyekeztek értelmezni a látottakat, amelybôl azonban többnyire hiányoztak a határozott névelôk ("Elôször [sic] 1985-ben fedezték föl, hogy az Antarktisz fölött egy ózonlyuk nyílott föl"), és teljességgel eltûnt mindennemû intonáció (ezt nem tudom írásban érzékeltetni). A nagyobbik baj az volt, hogy - elfojthatatlan és az éjszaka folyamán egyre inkább megrögzôdô gyanúm szerint - a kommentátorok a) semmirôl nem tudtak semmit, b) semmirôl nem jutott eszükbe semmi, c) ez szörnyen gyötörte ôket, de nem tudták eldönteni, hogy látszik-e vagy sem, ezért zokszó nélkül közszolgáltattak tovább. Egy kis mintavétel:
      "Kagylóból isznak ezek az ôsi dánok." A képen jelmezes dánok isznak tulokszarvból.
      "Több mint kétszáz különbözô hangszert szólaltatnak meg." A képen portugál ütôsegyüttes látható, négy-ötféle dobbal.
      "A panamaiak számára rendkívül fontos a Panamai-csatorna földterületének visszavevése [sic!]". Jé, a csatornát egyébként Panama-csatornának nevezik, a földterületet Csatornaövezetnek, a visszavétel pedig kérdéses, mert a Panamai Köztársaság pontosan azért jött létre, hogy az övezetet átadhassák az Egyesült Államoknak. Különben nagyon hasznos a közlés.
      "Amikor a Big Ben elüti az éjfélt, új év kezdôdik". Izgalmasabb volna, ha nem így volna.
      "A sydneyi operaház elôtt a hajnal, a délelôtt köszöntése történik." Most hajnal vagy délelôtt? Segítés történik: a helyi idô háromnegyed öt.
      "Legalább hatvan évet vesz igénybe, míg a levegô minôsége, az ózonlyuk miatt keletkezô szennyezôdés eltûnik." Az egyáltalán nem lehetetlen, hogy hatvan év alatt eltûnik a levegô minôsége (már ami van neki), az viszont biztos, hogy az ózonlyuk keletkezett a szennyezôdés miatt, és nem fordítva.
      "Élôképeket kapunk Nyugat-Indiából, ahol az egész város szinte olyan, mint egy színház." Sehol egy élôkép, sehol egy színházszerûség, ellenben az utcabálon Lou Begára ráznak.
      "A bécsi fiúkórus alapítását Maximilian császár császári rendelettel hirdette meg." Magyarul Miksának hívják az illetôt.
      "Most Lipcsébe utazunk, ahol Beethoven IX. szimfóniáját adják elô." A kommentátor ezt a közlést még hosszasan variálja, az elôtte fekvô papíron nyilván ez áll, miközben még hosszú percekig németországi körképet láthatunk (Münchentôl Berlinig), alatta pedig a Carmina Burana szól. Nem észleli.
      "Zsúfolásig megtelt a Vörös-tér, mint látom [szerintem is - Sz. J.], háttérben a Blazsennij-székesegyházzal és a Szpászkij básnyával." A gimnáziumi orosztanulmányokat fásultan idézô férfihang talán a Vaszilij Blazsennij- (Szent Vazul)-székesegyházra és a Szpasszkaja basnyára (Megváltó-toronyra) gondolt.
      "Derry és Dublin most testvérvárosi kapcsolatot köt egymással, s ez idôben nem véletlen, mert a két város az országot szétválasztó vallási ellentétek miatt sokáig szemben állt egymással." Írország és Ulster inkább politikai, mint vallási okokból "vált szét", az észak-írországi Derry viszont katolikus többségû hely, azaz pontosan annyira nem állt szemben eddig se Dublinnal, mint Sepsiszentgyörgy Budapesttel.
      "Az izraeli Betlehem..." Speciel Betlehem Ciszjordániában van, palesztin közigazgatás alatt.
      "Srí Lanka hivatalos nyelve a szingaléz... Ezen a nyelven éneklik el ezt a dalt, amely békét és boldogságot kér ennek a népnek." Mármint melyiknek? Srí Lankának két hivatalos nyelve van, a szingaléz és a tamil. A békéért való esdeklés azért érdekes, mert a tamil kisebbség lô a szingaléz többségre (és viszont).
      "Ezekben az üzenetekben gyümölcsözô jövôt kívánnak az üzenethagyók az anyaföldnek." A jó édes.
      "A táncosok számos jelenetet jelenítenek meg." Csak nem?
      "Peru a világ leghosszabb tengerpartjával rendelkezik." Nem.
      "Amazon folyó..." Amazonas (általános iskolai tananyag).
      "Elôadást adnak elô a gyakorlatilag függôleges falon." Közszolgálati módra nem tûnik föl, hogy az ausztrál gumiköteles tánccsoport egyik tagja fejjel lendül a falnak, mely valóban egy parányit sem vízszintes...
      És így ment ez huszonnégy órán át, kifogyhatatlanul. Idônként közölték: "fantasztikus ez a látvány", valamint hogy új millennium következik, és hogy ezt üdvözlik a Föld lakói. Lehet, hogy amikor nem néztem bele a mûsorba, óvatlanságból vagy tévedésbôl elhangzott egy értelmes, elviselhetô mondat. Ezért nem merem tényként állítani, hogy a magyar állami tévé a magyar állam ezredik születésnapjának küszöbén eljutott a szellemi és szakmai lepusztultság végsô nyugvópontjára, de az legalábbis sejthetô, hogy ha az MTV-re hagyatkozunk az informálódásban, tapló és unalmas új évezred elé nézhetünk.
      Úgy globálisan.
A szerző további cikkei

LXII. évfolyam, 6. szám, 2018. február 9.
LXII. évfolyam, 3. szám, 2018. január 19.
LXI. évfolyam, 51-52. szám, 2017. december 20.
Élet és Irodalom 2018