Tisztelt Kovács Zoltán!

VISSZHANG - LII. évfolyam 27. szám, 2008. július 4.

Az ÉS június 27-i számában megjelent írása (Pernyertes-közeli, ÉS, 2008/26.) kapcsán szeretném felhívni figyelmét az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) tervezetére , melyet a kormány a hónap elején fogadott el és terjesztett az Országgyűlés elé. (A törvényjavaslat T/5949 szám alatt olvasható az Országgyűlés honlapján).

A Ptk.-tervezet változtatna a közszereplőkre és a sajtóra irányadó, okkal kárhoztatott hatályos szabályokon. A javaslat elfogadása esetén a sajtónak a közszerelővel szembeni jelenlegi felelősségi szabályai érdemben átalakulnának, a marasztaló bírósági határozat előfeltételévé válna, hogy a sajtó a jogsértést szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárásával valósítsa meg. Az így megvalósuló törvényhozói szemléletváltás - az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának az ún. New York Times-ügyben hozott korszakos jelentőségű döntéséhez hasonlóan - esélyt ad arra, hogy az ügy érdemét jellemzően nem érintő, a sajtó "enyhe gondatlanságának" betudható pontatlanságok, hibák a jogi eljárásban nem használhatók fel a lényeg elkendőzésére, a közvélemény bírói "segédlettel" történő megtévesztésére. A sajtónak nem kell aránytalan mértékű retorzióval számolnia, ha a közszereplő közéleti szerepvállalásával összefüggő, az érintettre nézve sérelmes tények feltárására vállalkozik.

Üdvözlettel,

Gadó Gábor
szakállamtitkár

A szerző további cikkei

LXVIII. évfolyam, 8. szám, 2024. február 23.
LXVIII. évfolyam, 7. szám, 2024. február 16.
LXVIII. évfolyam, 6. szám, 2024. február 9.
Élet és Irodalom 2024