Dermedten

VISSZHANG - LII. évfolyam 3. szám, 2008. január 18.

Megjelent valami (Kádár Péter: Észrevételek. ÉS, 2008/2.). Azóta fütyülök annak bizonyítására, hogy Wass Albert gyilkolt vagy nem, hogy háborús bűnös volt-e vagy nem, hogy megérdemli-e az író-költő rangot vagy nem. Fütyülök a tiszteletére szervezett szavalóversenyekre is, mert azok egyik rendezője-szponzora leírta: "Ideje volna a 87 éve tartó magyar holokausztról őszintén beszélnünk. Helyére kéne végre tenni, azt hiszem" (kiemelés tőlem - F. Gy.). Hiszen miféle felfogást, iszonytatóan emberellenes, emberiségellenes személyiségműködési bajt hordozhat magában az, aki a holokauszt fogalmát ennyire sértő, bántó, kegyelet nélküli módon alkalmazza? Holott lehetetlen, hogy a mai Magyarországon élve, ez államban történelmi vonatkozású tréningen szorgoskodva semmiféle reális ismeretekkel ne bírjon az érintett tárgykörben. Tehát mindenféle érvelés, áludvariaskodó "vita" helyett idemásolom - egy hiteles túlélőtől - az illetőnek (meg minden vele szóba állónak), hogy mi is az a holokauszt.

"Miután az utolsó aranyfog is kikerült halott gazdája szájából, a hullák a hamvasztó kommandóhoz kerülnek. (...) A holttestek húsz perc alatt hamvadnak el. A krematórium tizenöt kemencével dolgozik. Ötezer ember elégetése a napi kapacitása. Összesen négy krematórium... Húszezer ember megy át naponta a gázkamrákon, onnan a hamvasztókemencékbe. (...) Egy napon, kora délelőtt történt. Telefonutasítás érkezett számomra, hogy haladéktalanul menjek ki a máglyához, és az ott felgyülemlett gyógyszereket meg szemüvegeket hozzam a Krema I-be. Ezeket ugyanis itt osztályozzák és innen szállítják el.

A máglya a birkenaui kis nyírfaerdő mögött fekszik, a Krema IV-től öt-hatszáz méter távolságra, egy fenyőerdővel körülvett tisztáson. (...) Ide azokat a transzportokat indítják a zsidórámpától, amelyek nem férnek be a négy krematóriumba. Ezeknek a legborzalmasabb a végük. Itt nincsenek vízcsapok, ahol legalább égő szomjukat olthatnák. Nincsenek félrevezető feliratok, amelyek rossz sejtéseiket eloszlathatnák. Nincs gázkamra, amit fürdőhelyiségnek vélhetnének. Itt csak egy szalmatetős, hajdan sárgára meszelt parasztház áll, csukott zsalugáterekkel, mögötte pedig óriási füst száll az égig, égő emberhús és pörkölődő haj szagát terjesztve. (...) Három-négyszázan kerülnek egyszerre a vetkezőbe. Sűrű botütésektől nógatva ledobálják magukról a ruhát, és meztelenül kilépnek a ház túlsó oldalán levő ajtón, hogy helyet adjanak az utánuk következő áldozatoknak. (...) ...idejük sem jut arra, hogy körülnézzenek, helyzetük borzalmasságát még fel sem foghatják, máris karon ragadja őket egy-egy sonderkommandós, és viszi az SS-őrök sorfalai között a fáktól szegélyezett, kanyargós, százötven méternyi úton a máglyához, amit csak az útjuk végén pillantanak meg...

A máglya ötven méter hosszú, hat méter széles és három méter mély árok, tele égő holttestek százaival. A máglya fasor felőli részén egymástól öt-hat méternyi távolságra SS-katonák állnak. Kezükben a tarkólövéshez használatos, 6 milliméteres, kis kaliberű fegyver. Amint a szerencsétlen áldozat kiér a fasorból, a máglya mellől két másik sonderes ragadja karon, és tizenöt-húsz méteren át az SS-lövész fegyvere elé vonszolja. Itt, a borzalmas halálordítások közt a lövés csupán egy csattanás. Egy csattanás, és a legtöbbször még élő áldozatot belökik az árok tűztengerébe.

Ettől az ároktól ötven méternyire egy másik, ugyanilyen árok van teljes üzemben. (...)

A két máglya napi teljesítménye öt-hatezer halott, valamivel több, mint egy krematóriumé, de százezerszer borzalmasabb a halála azoknak, akik ide kerülnek. Kettős halállal, tarkólövéssel és tűzhalállal pusztulnak el. A gázhalál, a kloroforminjekció, a tarkólövés után ez a negyedik halálnem, amit megismertem: a kombinált halál" (Dr. Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban. Magvető, Budapest, 2004. 46., 73. és 75-78. o.)

Bízom benne, hogy amíg Kádár Péter nem gyakorol nyilvános bűnbánatot, addig a tisztességes, jó érzésű emberek, amennyiben tudomást szereznek ezen nézetéről, nem fogadják a társaságát - semmiféle módon. És így kell eljárnunk az összes hasonló, elhíresült "hazafival" (az apa-fia református lelkész Hegedűsékkel és a többi árpádsáv-pártival stb.). Mert a civil társadalom ilyetén ellenállása híján a demokrácia védtelen, s a náci-nyilas beszéd elleni minden törvény is csak üres maszlag.

Fekete György
mentálpedagógus, történelemtanár

A szerző további cikkei

LXII. évfolyam, 23. szám, 2018. június 8.
LX. évfolyam, 36. szám, 2016. szeptember 9.
LX. évfolyam, 34. szám, 2016. augusztus 26.
Élet és Irodalom 2021