Sokadszor a kizökkenésről

VISSZHANG - LI. évfolyam 24. szám, 2007. június 15.

Történelmi fogalomként ismét előkerült a "kizökkenés" képzete (Király G. István: Az MSZP Bad Godesbergjére várva, ÉS, 2007/20.). A magam részéről elfogadnám e magyarázóelvet, de előtte, nagyon kérem, válaszolja meg valaki a következőket.

1) Létezik-e - a valóságban - bármiféle üdvtörténeti menete az emberi történelemnek? Amihez képest kizökkenünk. Ha igen, miként bírálhatom a marxista társadalomfilozófiát, s annak végpontját, a kommunizmust? Vagy, egy másik példát véve, fogadjuk el Burke-től, a konzervativizmus apostolától, hogy a francia forradalom kizökkenést jelentett az angolok "Dicsőséges Forradalmához" képest?

2) Amennyiben felrovom ezt az ún. kizökkenést (az adott "kizökkenés" idején élt embereknek, népeknek, eliteknek stb.), akkor egyúttal feltételezem az ilyen történelmi balesetek teljes kikerülésének alternatíváját is? Ez azonban nem voluntarizmus? - ami már egyenesen a sztálinizmus sajátja. Ad absurdum: egy próféta (Raszputyin?) felvilágosítja II. Miklós cárt, hogy számolja fel a modern kapitalizmus kibontakozását gátló, állami eszközökkel befolyásolható tényezőket, mert ha nem, jön a bolsevik kizökkenés. Avagy: Lenin örököseit valaki rádöbbenti, hogy a Novaja Ekonomicseszkaja Politjika beszüntetése és a pártállamhoz való tántoríthatatlan ragaszkodás megúszhatatlanná teszi a mindenképpen fiaskós államszocializmust...

3) Hazánk esetében a "létező szocializmus" felülírja az 1945-ös felszabadulást a nácizmus és a honi feudálkapitalizmus alól? Továbbá az előbbi történés eleve meghatározottan következett az utóbbiból? (Amelyet kizárólag akként lehetett volna elkerülni, ha a II. világháborúban nem a szövetségesek győznek?)

4) Hazánk XX. századi történelmében csupán 1945 volt kizökkenés? És mi okból nem volt az 1914, 1918, 1919, 1920, 1929, 1933, 1938, 1940, 1941, 1944, 1947?

5) Mi a kizökkenés mint történettudományi fogalom? Melyek az ismérvei? Netán valahová visszasülylyedés? Például a barbárságba? Ez esetben a Nyugat-római Birodalom bukása is kizökkenés volt? Van "pozitív" és "negatív" kizökkenés a társadalmak, nemzetek fejlődésében?

A kérdések sorjáztatását egy feltevéssel állítom meg. Valószínű, hogy az emberi történelem nem más, mint kizökkenések végtelen láncolata. E kizökkenések hibáztatását, kimerevítését pedig a mindenkori ideológiai/hatalmi harcok szülik.

Azért még egy apró tudakozódás: Kéthly Anna, Braun Soma, Mónus Illés, Révész Mihály, tehát a két világháború közti magyar szociáldemokrácia színe-java talán nem a Horthy-rendszerből való kizökkenésre vágyott? - ha már Kéthlyre is hivatkozva (mint Király G.) tituláljuk kizökkenésnek a "megvalósult" szocializmust, amely a történelmi kondíciók eredőjeként csak primitív lehetett...

Fekete György

A szerző további cikkei

LXII. évfolyam, 23. szám, 2018. június 8.
LX. évfolyam, 36. szám, 2016. szeptember 9.
LX. évfolyam, 34. szám, 2016. augusztus 26.
Élet és Irodalom 2021