Kommüniké

VISSZHANG - XLVIII. évfolyam 15. szám, 2004. április 9.

Az Élet és Irodalomban - a 2004. április 2-i szám 8. lapján, az oldal teljes felületén - fizetett hirdetést jelentettem meg. Címe: Medgyessynek jönnie kell - a tetteivel!

A sajtóban elterjedt minden ellenkező beállítással szemben, az alábbi tényeket kell leszögeznem:

1. A személyes szöveg alatt található a keltezés és a kibocsátó szignója. A szerző személyes értékelését tipográfiai határvonal, fekete lénia választja el a az ügy elkötelezettjeitől.

2. Harminc személy - a lénia alatt - a következő szöveget írta alá: "Aláírásunkkal a demokratikus ellenzék "ügye" iránti szolidaritásunkat fejezzük ki, együttérzünk Gyekiczki Andrással, valamint hangot adunk annak a szakmai és emberjogi követelésünknek, hogy az 1944 és 1990 közötti korszak maradandó értékű iratai fölszabaduljanak az állami gyámkodás alól, s tartozzanak visszavehetetlenül a civil társadalomhoz - az Alkotmány szerint."

3. Hogy a szubjektív értékelés és annak tárgya iránti odaadás között határvonal van, arról a fenti szöveg minden egyes aláírója fel volt világosítva.

4. A harmincegy aláíróból egy aktív politikus, 30 nem.

5. Aki ezt az arányt megmásítani akarja, politikai manipuláció kezdeményezője vagy áldozata. Aki az aláírók összetételét párthovatartozással óhajtja összefüggésbe hozni, az hírből véleményt formál, tényből valótlanságot.

6. Ahogy a fizetett hirdetés írott szabályaival az Élet és Irodalom kiadója tudomással bírt, úgy a sajtó szerkesztőinek is ismerniük kell a nemzetközi tömegkommunikáció rögzített normáit. Ha mindezen túlemeli magát, akkor a média politizál.

7. Az aláírók szolidaritásának megbontására irányuló kísérletei már tetten érhetők a sajtóban.

8. Úgy tűnik, a sajtó újfent "pártunk és kormányunk" nyomása alatt áll, vagy működésbe lépett az öncenzúra.

8 ÉS 1/2. Mindez a sajtószabadság elvesztéséhez vezethet.

Kenedi János

A szerző további cikkei

LXIII. évfolyam, 19. szám, 2019. május 10.
LXII. évfolyam, 20. szám, 2018. május 18.
LXII. évfolyam, 10. szám, 2018. március 9.
Élet és Irodalom 2021