Nem is tucat ügy!

VISSZHANG - XLVII. évfolyam 32. szám, 2003. augusztus 8.

Igazán érdeklődéssel olvastam Németh Gábor frappáns Ex Librisét kortárs női írókról, Bán Zsófia az ügyre kényes hozzászólását (kontra), és Keresztesi József védőbeszédét (pro) az Élet és Irodalomban. (ÉS, 2003/27.; 2003/30.; 2003/31.). Ám mégsem kitörő örömmel, ezért leszek kicsit elmarasztaló. Mivel magam érintetlen vagyok az ügyben, a (Keresztesi szerint) negatívan kritizált női írókkal ellentétben, közvetetten, az említés szintjén, mégiscsak ott voltam. A kritika rövidségét nem tartom feltétlen előnynek, ám Németh Gábor írása szerintem sem odakent vagy semmitmondó. Épp ellenkezőleg, az írás sokat akar mondani, állít és értékel. Azonban épp a retorikus kezdetben említ meg egy tanulmánygyűjteményt, amely megítélésem szerint részéről elég sommázott jelleggel intéződik el. Alighanem éppolyan felszínes, Kedves Urak, az Egytucat - Kortárs magyar írók női szemmel című tanulmánygyűjteménynek felróni annak koncepciótlanságát, mint elvárni tőle, hogy akkor legalább legyen komolyan feminista, ha már ez az alcíme. Azt hiszem, aki komolyan, close reading végigrágja magát a szövegeken - ezt úgy éreztem egyik hozzászóló sem tette meg -, nem érzékelhet csupán felszínes játékot. Sokkal inkább olvashat tizenkét önálló koncepcióról és legalább ugyanennyi invenciót fog felfedezni.

A nők, ha írnak (itt ez véletlenül közös bennük), nem csak egy gyűjtőnév alatt teszik ezt, együtt karöltve, hanem mint egymástól függetlenül ítélő individuumok, akik akár radikálisan másképpen látnak dolgokat. Például más-más kortárs szerző a kedvenc írójuk, lényegesen különböznek kritikai eszközeik és eltérnek szempontjaik. S ha egy kötet címlapján már a cím is - Egytucat - ironikus, miért kérik számon rajta egy koncepciózus kritikai viszony reprezentációját?

Kiss Noémi

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 24. szám, 2022. június 17.
LXVI. évfolyam, 20. szám, 2022. május 20.
LXVI. évfolyam, 16. szám, 2022. április 22.
Élet és Irodalom 2022