Szégyen

VISSZHANG - XLVII. évfolyam 18. szám, 2003. május 2.

Az Atlantisz Könyvkiadó szerzői, fordítói és munkatársai nevében abszurdnak és tisztességes érvvel védhetetlennek tartjuk a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése elnökségének szándékát, hogy a 2003. évi könyvhéten való Vörösmarty téri részvétel feltételéül szabja az egyesületi tagságot. Ezzel kizárja innen mindazokat a magyar könyvkiadókat, amelyek nem tagjai ennek az egyesületnek - így az ország egyik legismertebb, külföldön is respektált tudományos könyvkiadóját, az Atlantiszt is.

A világon egyetlen könyvvásár, könyvfesztivál stb. rendezőinek sem jutott még eszébe az a képtelen gondolat, hogy saját tagjaikon kívül mindenkit kirekesszenek az ilyen rendezvényekről. A MKKE nem kötelező tagságú kamara, így az ország fő könyves eseményén való kiállítás feltétele sem lehet semmiféle tagság.

A MKKE elnökségének az elmúlt években nem volt szava a neves írókat és a könyvhét békéjét és jó hírét sértő politikai akciókkal szemben. Most azzal az ürüggyel, hogy ezeknek kívánja elejét venni, az egyesületi tagságot szabja a részvétel feltételéül. Ez a lépés a kimondott cél elérésére nyilvánvalóan alkalmatlan, viszont kiszorítja a több mint egy évtizede nagy szakmai és közönségelismerés mellett kiállító Atlantiszt és más szolid könyvkiadókat. Szégyen és elfogadhatatlan.

Az Atlantisz olyan - a könyvhétről így kizárandó - szerzői, mint Adorno, Buber, Bultmann, Burckhardt, Cicero, Constant, Descartes, Deleuze, Feyerabend, Foucault, Hegel, Heidegger, Hume, Husserl, Kant, Mannheim, Origenész, Platón, Proust, Schiller, Tocqueville vagy Wittgenstein nem tudnak tiltakozni. Helyettük is tehát:

Ács Pál irodalomtörténész; Bacsó Béla filozófus, esztéta; Bak János történész; Bojtár Endre irodalomtörténész; Boros Gábor filozófus; Dénes Iván Zoltán történész; Fejtő Ferenc író, történész; Gyáni Gábor történész; Hahner Péter történész; Heller Ágnes filozófus; Hidas Zoltán műfordító; Kelemen János filozófus; Kertész Imre író, műfordító; Kis János filozófus; Klaniczay Gábor történész; Kontler László történész; Lánczi András; Ludassy Mária egyetemi tanár; Márkus György filozófus; Mártonffy Marcell irodalomtörténész, teológus; Mezei Balázs filozófus, műfordító; Miklós Tamás filozófus, Atlantisz Könyvkiadó; Poszler György irodalomtörténész, esztéta; Rácz Judit műfordító, szerkesztő; Radnóti Sándor irodalomtörténész, esztéta; Rainer M. János történész; Rév István történész; Sajó András jogász; Schein Gábor író, irodalomtörténész; Somlyó Bálint esztéta; Steiger Kornél klasszika-filológus, műfordító; Sujtó László műfordító; Tatár György filozófus; Tengelyi László filozófus; Zoltai Dénes filozófus, esztéta

Kiadóink nevében helytelenítjük, hogy az eddigi magyar hagyományoktól és a nemzetközi szokásoktól eltérően a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése vezetésének elhatározása szerint a 2003. évi könyvhéten a budapesti Vörösmarty téren kiállítóként csak ennek az egyesületnek a tagjai vehetnek részt, kizárva ezzel számos komoly könyvkiadót.

A MKKE nem kötelező tagságú kamara, így az ország fő könyves eseményén való kiállítás feltétele sem lehet semmiféle tagság.

Elvárjuk e döntés gyors megváltoztatását.

Argumentum, Áron Kiadó, Atlantisz Könyvkiadó, Enciklopédia Kiadó, Háttér Kiadó, Jelenkor Kiadó, Jószöveg Műhely Kiadó, Kávé Kiadó, Magyar Könyvklub, Múlt és Jövő Kiadó, Noran Kiadó, Typotex, Új Mandátum Kiadó

*

Zentai Péter László az írással kapcsolatban az alábbi levél közlését kérte:

dr. Miklós Tamás igazgató úrnak

Atlantisz Kiadó

Igen tisztelt Igazgató Úr!

A február 27-én kelt levelét és kérését az MKKE Elnöksége elé terjesztettem. A testület felhatalmazott annak közlésére, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése Igazgatótanácsa alkotta meg és egyhangúlag fogadta el az Ünnepi Könyvhét új szabályzatát, ennek módosítására nincs ok és lehetőség. A könyvheti szabályzat 2., 3. és 4. pontjának megfelelően minden könyvkiadó a megadott tematikába illő könyveivel, számszerű kötöttségek nélkül felkerülhet a könyvheti listára.

A 6. pontban foglaltaknak megfelelően a tételesen felsoroltakon: "irodalmi társaságok, szerveződések, az irodalmi kiadókat tömörítő könyves szervezetek, a határon túli magyar könyves cégek"-en kívül az MKKE tagjai bérelhetnek pavilont a Vörösmarty téren.

Budapest, 2003. március 5.

Tisztelettel:

Zentai Péter László
igazgató

Élet és Irodalom 2024