Bazsányi Sándor

Jessie Burton: A babaház úrnője. Libri Kiadó–József Attila Kör, JAK Világirodalmi Sorozat 75. (sorozatszerkesztők: Bárány Tibor, Nádor Zsófia), Budapest, 2015. 504 oldal, 3990 Ft

Tovább

Markó Béla: Elölnézet. Szonettek. Jelenkor Kiadó, 2015. 112 oldal, 2200 Ft

Tovább

Ámulatra méltó sokszínűséget mutatnak az 1956-os forradalom értelmezésének és értékelésének kulturális formái: évtizedekig tiltott, majd azután hivatalosított emlékezet- és felejtésalakzatai, újabb keletű politikai-ideológiai kisajátításai, no meg persze érzületi-esztétikai heroizálásai és szentimentalizálásai, például Makk Károly 1991-es Magyar rekviemje, amely fájó ellentétben áll a remek Déry-novellák alapján éppen húsz évvel korábban forgatott Szerelem című filmjével... 

Tovább

Colum McCann: TransAtlantic. Fordította Mesterházi Mónika. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2015. 320 oldal, 3490 Ft

Tovább

Tovább

Zeke Gyula: Volt egy feketém. A budapesti eszpresszók története. Balassi Kiadó, Budapest, 2014. 330 oldal + 8 oldal színes képmelléklet, 3400 Ft

Tovább

György Péter: A hatalom képzelete. Állami kultúra és művészet 1957 és 1980 között. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2014. 480 oldal, 3990 Ft

Tovább

Tovább

Bán Zoltán András: Keserű

Grecsó Krisztián: Megyek utánad

Havasréti József: Űrérzékeny lelkek

Závada Pál: Természetes fény

Tovább

Ketten egy új könyvről - Kertész Imre: A végső kocsma. Szerkesztette és a szöveget gondozta Hafner Zoltán. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2014. 395 oldal, 3490 Ft

Tovább

Az ÉS könyve a könyvhéten - Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2014. 124 oldal, 2490 Ft

Tovább

Maros András: Semmi negyven

Vörös István: Gagarin avagy jóslás alapfokon

Térey János: Termann hagyatéka

Bereményi Géza: Vadnai Bébi

Tovább

„A temetés biztosítását a kijelölt operatív egység végrehajtotta.”
(Összefoglaló jelentés, 1979. május 23.)

„Egyszer megfogtam a vállát, Bibó temetésén (...). Odébb kellett raknom. Mert észrevettem, hogy Illyés Gyula mellett állok, s világos volt, hogy ebben a történelmi pillanatban ez nem az én helyem. Az ő helye. Kicsit tiltakozott, de azonnal értette, mit művelek, s nehéz volt nem vihognunk.”
(Nádas Péter: Bukott angyala)

Tovább

Tovább

Tovább

Ketten egy új könyvről - Margócsy István: „...A férfikor nyarában...”. Tanulmányok a XIX. és XX. századi magyar irodalomról. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2013. 479 oldal, 3200 Ft

Tovább

Az ÉS könyve a könyvhéten - Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2013. 252 oldal, 2990 Ft

Tovább

Szabó Borbála: Átváltozott gyerekek

Tasnádi István: A kőmajmok háza

Berg Judit: Rumini Ferrit-szigeten

Zalán Tibor: A rettentő görög vitéz

Tovább

Az 1933-as Esti-kötet hatodik novellájának legvégén a címadó hős magabiztosan ígéri, hogy másnapra megírja egykori rendhagyó „pénzzavarának” történetét – csak hogy annak tiszteletdíjából majd visszafizesse a jelenlegi „pénzzavarában” őt kisegítő barátja kölcsönét. A megígért történetet valójában nem Esti, hanem a pénzt kölcsönző barát, vagyis a névtelen elbeszélő fogja megírni, mi pedig olvasni – az Esti-novella öntükröző szövegjátéka jóvoltából. Ugyanakkor az elbeszélő által papírra vetett történet megírását ígérő Esti hevesen aggódik az elmesélt történet s így végső soron a megírandó elbeszélés minősége felől: „Szóval, nem unalmas? (...) Eléggé érdekes? Eléggé képtelen, valószínűtlen és hihetetlen? Eléggé föl fogja bőszíteni azokat, akik az irodalomban lélektani megokolást, értelmet, erkölcsi tanulságot keresnek?”

Tovább

Az ÉS könyve júliusban - Sándor Iván: Az éjszaka mélyén 1914. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2012. 184 oldal, 2800 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2018