Ádám Péter

A kezdet az a felhívás, amit de Gaulle 1940. június 18-án maga olvasott fel a londoni rádióban. Az a pár mondat, amin egy teljes napig dolgozott, többször is átírva a szöveget. A nemrég kinevezett helyettes államtitkár, akinek se pénze, se fegyvere, egy drámai pillanatban szakít a III. Köztársaság tehetetlen politikai elitjével, és június 17-én – minden jogcím, felhatalmazás nélkül – Bordeaux-ból Londonba repül, hogy ettől fogva maga intézze a magára hagyott és megalázott Franciaország sorsát. („Csak blöff volt, de bejött” – mondja majd később, fanyar öniróniával.) A vég az a kétmondatos kommüniké, amiben a sikertelen referendum után 1969. április 27-én – belátva, hogy elvesztette a többség támogatását – bejelenti lemondását. A két dátum közt pedig egy történelmi személyiségnek, államférfinak és emlékiratírónak a politikai pályája, aki emberi nagyságával, talányos személyiségével, memoárjaival, politikai gyakorlatával, államelméleti nézeteivel és nem utolsósorban az általa fémjelzett intézményrendszerrel mind a mai napig igazodási pont a politika világában.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Egyszer volt, hol nem volt... volt egyszer egy könyv. De ez a könyv, amelyet első ízben a New York-i Reynal & Hitchcock kiadó 1943 áprilisában adott közre, nem akármilyen könyv. Ez a könyv egyszerre szól felnőtthöz és gyerekhez, ez a könyv egyszerre tündérmese és „nevelődési regény”, eredetmítosz és profán biblia, vallomás és filozófia, próza és költészet. Ez a könyv millióknak lett sűrűn idézett kedvenc olvasmánya, amit sokan szinte minden életkorban újra meg újra elővesznek. 

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Bokor Miklós–Wiener Pál: Leszámolha­tunk-e Hitlerrel? Pszi­cho­analitikus szemléle­tű tanulmány. Fordította Tótfalusi Ágnes. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012. 230 oldal, 260 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Vajon hogyan fagy meg egy politikus körül a levegő? Hogyan veszti el népszerűségét, herdálja el politikai tőkéjét, a beléje vetett bizalmat? Hogyan szakad meg apránként minden kapcsolata a realitással? Hogyan csúszik ki lassan lába alól a talaj, és követi el sorra a helyrehozhatatlan hibákat? Hogyan hagyják el szövetségesei, marakodnak örökségén munkatársai? A 2012-es francia elnökválasztás jó alkalom, hogy eltűnődjünk a bennünket is foglalkoztató kérdéseken.

Tovább

Tovább

CseppentőIstván–Dévényi Le­­vente–Horváth Krisztina–Kalmár Anikó–Maár Judit–Palágyi Tivadar–Tóth Réka: A francia irodalom története. Szerkesztette Maár Judit. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011. 944 oldal,5800 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2018