A Magyar Nemzet újságírója - egy Heti Válaszban megjelent cikkre hivatkozva - az Eötvös Károly Intézet működését érintő kérdéseket tett fel. A kérdések és a válaszaink alább olvashatók.

 (A műhöz híven e könyv is jelenetekből áll, mely jelenetek alcímekkel vannak elválasztva egymástól. Bár néha alcím nélkül is új jelenet kezdődik, ez a hiány a szerző - azaz Lukáts Andor fogyatékosságát, illetve ötlettelenségét jelöli.)

A május 29-i ÉS-kvartett témája Tompa Andrea: Fejtől s lábtól című regénye volt.

Károlyi Csaba beszélgetőtársai: Bárány Tibor, Deczki Sarolta és Kálmán C. György


(A képeket Nagy Bernadett készítette.)

Május 23-án, az Írók Boltjában mutattuk be Kovács Zoltán, Megyesi Gusztáv és Váncsa István elsőoldalas publicisztikáiból szerkesztett új kötetet, az Első oldal V. című könyvet.

(A fotókat Nagy Bernadett készítette.)

Az MTK Ökölvívó Szakosztályának közleménye

In der neuen ungarischen Verfassung (dem Grundgesetz) wurde die Bevorzugung von Kunstwerken mit ,christlich-nationaler Gesinnung‘ bei der Vergabe staatlicher Subventionen de facto festgeschrieben.

Március 7-én került sor a négy éve alapított Tarnói Gizella-díj átadására, amelyet ez évben Szentkirályi Balázs kapott az Index.hu‑n megjelent színvonalas gazdasági tárgyú cikkei elismeréseként. A kuratórium (Bokros Lajos, Losoncz Miklós, Várhegyi Éva) egyhangúlag ítélte a díjat a portál munkatársának. 

A Tarnói Gizella-díjat az Élet és Irodalom munkatársai alapították 2006-ban elhunyt kollégájuk emlékére. Minden évben egy, a gazdasági újságírásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó újságíró kapja.
A díjjal járó képzőművészeti alkotást, Vojnich Erzsébet művét Bokros Lajos adta át.

(A fotókat Károlyi Péter készítette.)

A Sant’Egidio Közösség megdöbbenését és felháborodását fejezi ki az ELTE-n Heller Ágnest és más egyetemi tanárokat származásuk miatt ért inzultus miatt. Még sokan élnek honfitársaink közül, akiket zsidó származásuk miatt nem csak emberi méltóságukban aláztak meg, de állampolgári jogaiktól, javaiktól, majd szabadságuktól is megfosztottak, sőt, szeretteiket pusztították el. Ők tanúsítják, hogy a holokauszt nem váratlanul, légüres térben történt meg. A megvetés, a kirekesztés és végül a faji erőszak mindennapossá váló gesztusaiból gyorsuló örvény támadt, amely elnyelte sokak életét. De a célba vett áldozatokkal együtt kis híján eltűnt benne az európai, s vele az ezeréves magyar kultúra, civilizáció és emberség.   

Egy magyar holokauszt-túlélő mondta a Sant’Egidio Közösség „Európai fiatalok egy erőszak nélküli világért” mottóval rendezett auschwitzi zarándokútján, 2012 szeptemberében sok száz közép-európai diák előtt: „A krematóriumok lángját eloltották. De a hamu alatt ott szunnyad a gyűlölet parazsa. Segítsetek megakadályozni, hogy újra lángra kapjon! Segítsetek, segítsetek, segítsetek!”

Segítünk azzal, ha kimondjuk: aki honfitársaink, ember és ember között származási alapon tesz különbséget, az ennek az országnak a legnemesebb, Szent István-i hagyományai ellen vét és megtagadja Európa keresztény és világi humanista örökségét. De nem elég elítélni ezt a szégyenletes cselekedetet. Nem elég nemet, igent is kell mondanunk. Szeretnénk őszinte együttérzésünkről biztosítani Heller Ágnest és mindazokat, akiket vele együtt megbántottak. Szeretnénk továbbá megvallani hitünket és reményünket, hogy nem csak szükséges és lehetséges az együttélés, a közös jövő a különböző kultúrájú, származású emberek között, hanem szép is. Magyarságunkat, s főként emberségünket csak együtt, nem pedig egymás ellenében tudjuk kiteljesíteni.   

Sant’Egidio Közösség

Európai fiatalok egy erőszak nélküli világért mozgalom