A képeket Károlyi Péter készítette
Elnöki rendszerrel az elnöki rendszer ellen

Az est november 26-án, szerdán délután 5 órakor volt az Írók Boltjában.

A beszélgetés témája: Esterházy Péter Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat című regénye. 

Károlyi Csaba beszélgetőtársai: Gács Anna, Margócsy István és Visy Beatrix.

Az est 2014. október 29-én, volt az Írók Boltjában.

A beszélgetés témája: Péterfy Gergely Kitömött barbár című regénye. 

Károlyi Csaba beszélgetőtársai: Gács Anna, Margócsy István és Visy Beatrix.

2014. július 9.
Állami szerv ne balliberálisozzon és ne terjesszen homofób tartalmat!
Egyezménysértő volt a Legfelsőbb Bíróság elnökének elmozdítása

Budapest, 2014. május 27. – Az Emberi Jogok Európai Bírósága mai döntésében kimondta: Baka András idő előtti elmozdítása a Legfelsőbb Bíróság elnöki székéből sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét. A döntés igazolja az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért többször kifejtett aggályait a bírói függetlenséget sértő lépéssel kapcsolatban.

Budapest, 2014. április 25. – A Gyulai Törvényszék bírájának a Szebb Jövőért Egyesület feloszlatását elutasító ítélete kapcsán elengedhetetlen leszögezni, hogy a magyar államot képviselő bírák az ítélkezés során kizárólag a törvénynek megfelelően nyilvánulhatnak meg: aki közhatalmat gyakorol, nem a saját nevében beszél, hanem a törvénynek ad hangot. A klasszikus megfogalmazás szerint a bíró a törvény szája. Elfogadhatatlan, hogy ítélete indokolásában mentegesse, legitimálja a „cigánybűnözés” teóriáját és az ezen alapuló szélsőséges akciókat, megtagadva azokat az alkotmányos elveket, amelyeket a törvényeink intézményesítenek: a minden embert egyenlően megillető méltóságot, a jogegyenlőséget és a kirekesztés tilalmát, valamint a jogok és kötelezettségek egyéni jellegét. 

2014. április 13.

2014. április 9-én hozták nyilvánosságra és juttatták el a közoktatási intézmények számára a „javasolt kiadványok listáját” a következő tanévre, és az iskoláknak mindössze néhány munkanapon belül, április 15-ig kell választaniuk a kínálatból. Ez a döntés ismét mellőzte a szakmai fórumokkal való egyeztetést, és ezáltal szakmailag súlyosan kifogásolható eredmény született. Egyetértünk Pokorni Zoltán volt oktatási miniszterrel, aki szerint „Sokféle gyerek van, sokféle tanulási út, nem fedi le a két tankönyv ezt a sokféleséget, személyre szabott oktatásra van szükség, ehhez a két tankönyv kevés.

Az állam azonban átláthatatlan módon kiválasztott tankönyvek ajánlásával, valamint állami megrendelésre írt ún. kísérleti tankönyvekkel kíván leváltani évek óta eredményesen használt, szakmai kontrollal készült tankönyvcsaládokat. Az ajánlott könyvek árát mélyen a piaci árak alatt kínálják, ily módon is ellehetetlenítve a listán nem szereplő taneszközök forgalmazását.

Úgy véljük, hogy az iskolákhoz kiküldött tájékoztatóban szereplő „ajánlott” könyvek az állami fenntartású iskolák számára lényegében kötelezőek, mivel – mint a tájékoztató fogal­maz – „a fenntartói egyetértést azon iskolai tankönyvrendelésekre lehet megadni, amelyeket a javasolt lista, és a kapcsolódó szabályok alapján állítottak össze az iskolák”. Mindez ellen­tétes a köznevelési törvényben előírtakkal, mert az abban foglaltak szerint a pedagógus sza­badon választhatja meg az alkalmazott tankönyveket [2011. évi CXC. törvény 63. § (1)]. Felhívjuk a szülők és a tanárok figyelmét arra, hogy továbbra is lehetséges a piaci kínálatból választani, ha közvetlenül fordulnak a megrendelni kívánt tankönyvek kiadójához.

Tiltakozásunk azonban elsősorban szakmai jellegű. A napvilágra került listán az általános iskolai történelem tankönyvek között egyrészt a jelenleg még ismeretlen szerzők által készítendő, ismeretlen tartalmú és szakmai színvonalú „kísérleti tankönyvek” (5–6. osztály), valamint az állami tulajdonba került Apáczai és Nemzedékek Tudása (volt Nemzeti) Tankönyvkiadó kiadványai kerültek, miközben pedagógiailag és történeti szempontból egyaránt elismert tankönyvek nem választhatók.

Az ajánlottak között szerepel Bánhegyi Ferenc tankönyvsorozata is, amely évek óta számos szakmai bírálatot kapott. Hitlerről szóló életrajzi ismertetése alapján a diákok akár szimpa­tizálhatnak is a náci vezérrel, de idealizálja a szerző Horthy szerepét is. Mivel a tankönyv szerzője és a kiadó korábban a megalapozott szakmai bírálatokat sem volt hajlandó tudomásul venni, és még a legdurvább ténybeli hibákat sem javították ki, a kézirat felkért lektora, Faze­kas Csaba 2000 októberében kénytelen volt nyílt levélben elhatárolódni a tankönyvtől, és kérte nevének törlését a lektorok közül. (http://www.uni-miskolc.hu/~bolfazek/banhegyi.htm). Bánhegyi később finomított egyres állításain, ám munkája továbbra is tartalmaz kifogásolható részeket: „Azokhoz képest [tankönyve újabb kiadása] jóval visszafogottabb. Ennek a tan­könyvnek a megközelítése, szövege nemegyszer igen leegyszerűsítő, adott esetekben torzító. A sorok közötti üzenet számos esetben aggályos, sőt, véleményem szerint esetenként elfogad­hatatlan.” – írta a könyvet 2013-ban véleményező szakértő, Miklósi László (http://tankonyvbazis.hu/hir.php?id=164). A leggyakrabban bírált témákon (zsidóság, antiszemitizmus) túl a kötet másutt is egyoldalú szemlélettel, hiányosan tárgyalja a különböző történelmi jelenségeket (pl. az első világháború utáni békerendszert és ezen belül Trianont, a globalizációt, Magyarország ötvenes évekbeli eseményeit stb.).

Helméczy Mátyás tankönyveihez nem kapcsolódnak ilyen kifogások, de a szerző másutt kifejtett, összeesküvés-elméleteket tartalmazó, és a szakmaiságot nélkülöző megközelítései adnak okot aggodalomra (lásd: Fél évszázad eltitkolt történelme).

Alulírottak úgy gondoljuk, hogy felmérhetetlen károkat okoz, ha a történelem oktatásában ismét teret kap a politikai és ideológiai irányítás. Csak torzítások, elfogultság nélkül lehet felelősen gondolkodó, a múlttal szembenézni tudó generációkat felnevelni. Ehhez szük­sé­gesnek tartjuk a szakmai eredmények, szempontok elsődleges figyelembe vételét a tanköny­vek megírásánál, valamint elengedhetetlennek tartjuk az esélyegyenlőség megvalósítását a tankönyvek kiválasztásánál.

Fentiek alapján javasoljuk a tankönyvlista visszavonását, és a szakmai szervezetek vezetőivel való érdemi tárgyalásokat a kérdésről.

Tiltakozásunk nyitott további csatlakozók számára is.

A. Sajti Enikő, Bárdi Nándor, Bencsik Péter, Csapody Tamás, Deák Ágnes, Egry Gábor, Eiler Ferenc, Eörsi László, Gábor György, Horváth Sándor, Kaba Eszter, Kardos-Gönczöl Andrea, Karsai László, Kis Andrea, Klenjánszky Sarolta, Konok Péter, Kovács Éva, Kövér György, Miklósi László, Ormos Mária, Pándi Lajos, Pihurik Judit, Révész Béla, Simon Attila, Sipos József, Tamás Ágnes, Ungváry Krisztián