A szerző további cikkei

(Gurdjieff Ensemble – Tavaszi Fesztivál, BMC, április 23.)

A népzene megváltozott, kiállítási tárgy, magasztos eszmék eszköze, egyfajta szentség lett, mégis, az átalakított népzene mögött is ott van valahol az eredendő erő, és ez persze Bartók érdeme, ő a viszonyítási pont. Erről beszél Levon Eskenian, a Gurdjieff Ensemble vezetője is, amikor Komitast, az örmény papot, az első zenetudóst, zeneszerzőt, az Örmény Nemzeti Zeneiskola megalapítóját mutatja be a közönségnek.

Tovább
A szerző további cikkei

Vajda Mihály önismereti filozófiájáról

Nagyjából a századforduló körül aztán ez a boldogság-érzés szertefoszlik: jön egyfajta tragikus és mély-szomorú hang, amely a világ elsivatagosodásáról beszél. Ezzel párhuzamosan, sőt ezt bizonyos értelemben ellensúlyozva, születik meg a „kései filozófia”, amelynek legfontosabb dokumentumait A személyes emlékezet című kötet tartalmazza. (Kalligram, 2016 – ez a Válogatott művek zárókötete) E kötetben a szerző négy utolsó könyve szerepel, kiegészítve néhány azóta készült dolgozattal. A mű hangütését egységesen a személyesség jellemzi. Vajda egy interjúban így beszél a maga megközelítéséről: „Számomra nem sokat mond az a filozófia, amely a szó szűkebb értelmében vett tudomány »rangjára« tart igényt, úgy mint állításainak legalábbis a falszifikálhatósága, prediktív erő stb. Ez nem jelenti azt, hogy az ilyesfajta törekvéseket feltétlenül elhibázottnak tartanám: idegenek tőlem. Amit én művelek, annak meg aztán tuti, hogy semmi köze sincs semmifajta tudományhoz (nem megismerés, hanem gondolkodás […].)” (Vulgo, 2005/1-2. 281.)

Tovább

A 2010-ben színre lépő második Orbán-kormány programjában nem volt szó sem az illiberális demokrácia intézményi feltételeinek létrehozásáról, sem az autoriter hatalmi berendezkedés kiépítéséről, sem az ország külpolitikai orientációjának átszabásáról, sem pedig az unióval szembeni szabadságharcról. Vagyis mindarról, ami immár nyolcadik éve növekvő megütközést és aggodalmat vált ki az Európában, demokráciában, nemzetben gondolkodó, a nemzeti felemelkedésben hinni és bízni akaró állampolgárokban és meghatározó nemzetközi kapcsolatainkban is. Ez az írás a 2010-ben elfogadott kormányprogramban szereplő fontosabb tételek felidézésével kíván emlékeztetni a kormányra kerülők azon eszméire, ígéreteire, vállalásaira, amelyek sajnos az azóta eltelt esztendők során sem veszítették aktualitásukat. (A www.parlament.hu-n olvasható program a mai napig is a Fidesz-kormányzás közjogi alapja, cselekedeteik letagadhatatlan mércéje.) A cikk a bukott kormány szembesítése egykori főbb gondolataival és szándékaival, s egyben ajánlati lista az újonnan színre lépni kívánóknak.

Tovább
Élet és Irodalom 2017