Az Élet és Irodalom és a Ludwig Múzeum közös szépirodalmi pályázata

A pályázat tematikája: a Ludwig 25 című kiállítás. A Ludwig Múzeum 2014-ben ünnepelte megalapításának 25. évfordulóját. A múzeum fordulatokban gazdag története egyben az elmúlt negyedszázad krónikája is, amely a kortárs művészet sajátos nézőpontjából vázolja fel Magyarország és Kelet-Közép-Európa 1989 utáni, kezdetben várakozásokkal és reményekkel teli, majd lassanként kijózanodó és konszolidálódó, de napjainkra ismét heves átalakulásokat megélő történetét. Olyan szépirodalmi alkotásokat várunk, amelyek reflektálnak a Ludwig 25 tárlaton szereplő, tetszőlegesen kiválasztott műre.

 

Formai követelmények

– Fontos, hogy az irodalmi alkotás szorosan kapcsolódjon valamely, a Ludwig 25 tárlaton látható képzőművészeti alkotáshoz!

– Egy szerző egy pályamunkával nevezhet.  

– Szépirodalmi alkotásokat várunk próza (legfeljebb 2500 karakter szóközzel) vagy vers formájában (maximum 25 sor).

– Pályamunkáját, kérjük, 3 példányban, kinyomtatva küldje be.

– Új, korábban még nem közölt alkotásokkal nevezzenek – az internet, saját blog, facebook-profil is publikációnak számít!

– A pályamunkákat csak postai úton fogadjuk. Levelét, kérjük, az Élet és Irodalom postafiók címére küldje: 1450 Budapest, Pf.: 84. A borítékra írja rá: „Ludwig 25”

– A pályázat nyílt és jeligés. (Kérjük, se a borítékra, se a szövegre ne írja rá a nevét, viszont mindhárom példányon legyen ott az ön jeligéje! A jelige feloldását a szöveggel együtt küldje el, de kérjük, tegye egy lezárt borítékba, melyre szintén csak a jeligét írja rá. A lezárt borítékban lévő feloldás tartalmazza a pályázó nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát!)

– Azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai követelményeknek, ki kell zárnunk. 

– Beküldési határidő: 2015. július 25.

 

További információk:

– Eredményhirdetés és irodalmi est a Ludwig Múzeumban: szeptember 24., 18.00 óra (felolvasás az alkotókkal és meghívott előadókkal).

– A tárlat a pályázóknak ingyenesen megtekinthető, de regisztrációhoz kötött, ezt a infopult@ludwigmuseum.hu e-mail címen tehetik meg. A választott alkotásról további információk érhetők el a múzeum könyvtárában vagy a múzeum honlapján: www.ludwigmuseum.hu

– Díjazás (bruttóban): 1. díj: 100 ezer forint, 2. díj: 60 ezer forint, 3. díj: 40 ezer forint

– A nyertes munkák megjelennek az Élet és Irodalomban, továbbá a díjazott munkákból egy válogatás is olvasható lesz a kiállítótérben, a művek mellett.

– A zsűri tagjai: Csuhai István (ÉS), Grecsó Krisztián (ÉS), Hemrik László (Ludwig), Szipőcs Krisztina (Ludwig).

Érdeklődéssel várjuk műveiket!

Az Élet és Irodalom szerkesztősége, Ludwig Múzeum 

A közelmúltban a menekültekkel kapcsolatban megfogalmazott kormányzati álláspontok és az ezeket alátámasztani szándékozó ún. nemzeti konzultáció keretében kiküldendő kérdések minden szakmai és morális megfontolást nélkülöznek. A fentiek alapján folytatott kommunikációban rejlő veszélyek miatt Magyarország kormányát a kampány leállítására kérjük.


Árendás Zsuzsa, Blaskó Zsuzsa, Böröcz József, Csákó Mihály, Csepeli György, Durst Judit, Erőss Ágnes, Faludi Julianna, Feischmidt Margit, Gödri Irén, Göncz Borbála, Halász Iván, Hárs Ágnes, Horváth Sándor, Janky Béla, Jon Fox, Kiss Tamás, Kopper Ákos, Kovács Éva, Kovács Nóra, Kováts András, Krizsán Andrea, Letenyei László, Lengyel György, Melegh Attila, Messing Vera, Nagy Boldizsár, Nguyen Luu Lan Anh, Nyíri Pál, Örkény Antal, Papp Z. Attila, Pulay Gergő, Rédei Mária, Sik Endre, Simon Dávid, Simonfalvi Ildikó, Simonovits Bori, Soltész Béla, Szabó Ildikó, Szántó Diana, Székelyi Mária, Szerbhorváth György, Tarrósy István, Tátrai Patrik, Tóth Judit, Tóth Lilla, Tóth Pál Péter, Váradi Luca, Váradi Monika Mária, Várhalmi Zoltán, Vépy-Schlemmer Éva, Vidra Zsuzsa, Virág Tünde, Vörös Zoltán, Zakariás Ildikó, Zentai Viloetta

Mind, átjavított, újabb, régiek című költői életművét összegyűjtő kötetéért Kukorelly Endre kapta az Artisjus Irodalmi Nagydíjat 2015-ben. Rajta kívül Szijj Ferenc, Háy János, Károlyi Csaba és Szilágyi Márton részesült a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület elismerésében.

Proust-fordításaiért vehette át Jancsó Júlia  a Szekeres György nevét viselő Műfordítói Érmet április 8-án, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Széchenyi-emlékestjén, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. A jelentős műfordítói életművet elismerő emlékérmet, ifj. Szlávics László szobrászművész alkotását, az Európa Kiadó hajdani szerkesztőjének, irodalmi vezetőjének emlékét őrző Szekeres-Varsa Vera alapította 2014-ben, s a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia gondozza. Az öttagú kuratórium elnöke Szabics Imre, az Eötvös Loránd egyetem professor emeritusa, az MTA doktora. Az első díjazott Rajnavölgyi Géza volt. 

Lapzárta után került sor a hat éve alapított Tarnói Gizella-díj átadására, amelyet ez évben Brückner Gergely kapott a Figyelő című hetilapban megjelent, színvonalas gazdasági tárgyú cikkei elismeréseként. A kuratórium (Bokros Lajos, Losoncz Miklós, Várhegyi Éva) szavazattöbbséggel ítélte a díjat a portál munkatársának.
A Tarnói Gizella-díjat az Élet és Irodalom munkatársai alapították 2006-ban elhunyt kollégájuk emlékére. Minden évben egy, a gazdasági újságírásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó újságíró kapja.
A díjjal járó képzőművészeti alkotást, Kovács Péter művét Bokros Lajos adta át.

A képeket Károlyi Péter készítette.

Az est február 25-én, szerdán délután 5 órakor volt az Írók Boltjában.

A beszélgetés témája Dragomán György Máglya című regénye volt.

Károlyi Csaba beszélgetőtársai: Gács Anna, Margócsy István és Visy Beatrix.

A képeket Károlyi Péter készítette

A képeket Károlyi Péter készítette
Elnöki rendszerrel az elnöki rendszer ellen